Mon, 10 February

The eyes of the Lord keep watch over those who love him, reviving the spirit and giving light to the eyes. God gives healing, life and blessing. (Sirach 34:14-17 (16-20))

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.