Mon, 1 July

Jesus said: I did not come to judge the world, but to save it. (John 12:47-50)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.