Medzinárodná modlitbová akcia na zastavenie koronavírusu

V stredu 11. marca 2020 sme pozvaní, aby sme sa zapojili do medzinárodnej modlitbovej akcie všetkých kresťanov na svete, a to modlitbou slávnostného ruženca a Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 20:00 hod. Modlitba je spojená so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.