Pondelok, 8. apríl
Svätí apoštoli Herodión, Agabus a Rúfus
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 3,19-26, zač.9; Jn 2, 1-11, zač. 6

Utorok, 9. apríl
Svätý mučeník Eupsychos
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199); 18:00 csl. sv. lit.(HP 214); Sk 4,1-10, zač. 10; Jn 3, 16-21, zač. 10

Streda, 10. apríl
Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 4,13-22, zač.11; Jn 5, 17-24, zač. 15

Štvrtok, 11. apríl
Svätý hieromučeník Antipas
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199); 18:00 csl. sv. lit.(HP 214); Sk 4,23-31, zač.12; Jn 5, 24-30, zač. 16

Piatok, 12. apríl
Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 5,1-11, zač. 13; Jn 5, 30b-6,2, zač. 17

Sobota, 13. apríl
Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 5,21-33, zač. 15; Jn 6, 14-27, zač. 19

Nedeľa, 14. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 216); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 6,1-7, zač.16; Mk 15,43 – 16,8, zač. 69
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 15. apríl
Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 6,8-7,47-60, zač.17; Jn 4, 46b-54, zač. 13

Utorok, 16. apríl
Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit.(HP 216); Sk 8,5-17, zač. 18; Jn 6, 27-33, zač. 20

Streda, 17. apríl
Prepodobní otcovia Simeon aAkakios
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 8,18-25, zač.19; Jn 6, 35-39, zač. 21

Štvrtok, 18. apríl
Prepodobný Ján, učeník sv. Gregora Dekapolitu
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit.(HP 216); Sk 8,26-39, zač.20; Jn 6, 40-44, zač. 22

Piatok, 19. apríl
Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 8,40-9,19a, zač. 21; Jn 6, 48-54, zač. 23

Sobota, 20. apríl
Prepodobný otec Teodor Trichinas
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 200); Sk 9,19b-31, zač. 22; Jn 4, 46b-54, zač. 13

Nedeľa, 21. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 218); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 203); Sk 9,32-42, zač.23; Jn 5,1 – 15, zač. 14
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona