Pondelok, 6. máj
Svätý a spravodlivý Jób
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 17,1-15, zač.39; Jn 11, 47-57, zač. 40

Utorok, 7. máj
Spomienka na znamenie úctyhodného kríža
06:30 sl. sv. lit. (PZ 208); 18:00 csl. sv. lit.(HP 224); Sk 17,19-28a, zač. 40b; Jn 12, 19-36a, zač. 42a

Streda, 8. máj
Zakončenie Paschy
06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 18,22-28, zač.41; Jn 12, 36-47, zač. 43

Štvrtok, 9. máj
Nanebovstúpenie Pána. Myrovanie. Prikázaný sviatok.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210);16:30 sl.lit. 18:00 csl. sv. lit.(HP 225); Sk 1,1-12, zač.1; Lk 24, 36-53, zač. 114

Piatok, 10. máj
Svätý apoštol Šimon
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 19,1-8, zač. 42; Jn 14, 1-11a, zač. 47

Sobota, 11. máj
Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 20,7-12, zač. 43; Jn 14, 10b-21, zač. 48a

Nedeľa, 12. máj
Siedma nedeľa po Pasche – otcov 1. nicejského snemu. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 213); Sk 20,28-36, zač.44; Jn 17,1 – 13, zač. 56
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 13. máj
Svätá mučenica Glykéria
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 21,8-14, zač.45; Jn 14, 27b-15,7, zač. 49

Utorok, 14. máj
Svätý mučeník Izidor
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit.(HP 225); Sk 21,26-32, zač. 46; Jn 16, 2b-13a, zač. 53

Streda, 15. máj
Prepodobný otec Pachómios Veľký
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 23,1-11, zač.47; Jn 16, 15-23, zač.54

Štvrtok, 16. máj
Prepodobný otec Teodor Posvätený
06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit.(HP 225); Sk 25,13-19, zač.48; Jn 16, 23b-33a, zač. 55

Piatok, 17. máj
Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
06:30 csl. sv. lit. (HP 225); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 210); Sk 27,1-44, zač. 50; Jn 17, 18-26, zač. 57

Sobota, 18. máj
Piata zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Sk 28,1-31, zač. 51; Jn 21, 15-25, zač. 67

Nedeľa, 19. máj
Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha
08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 216); Sk 2,1-11, zač.3; Jn 7,37 – 52, zač. 27
18:00 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona