Pondelok, 4. február
Prepodobný otec Izidor Peluzíjský
06:30 csl. sv. lit. (HP 352); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 338); 3 Jn 1,1-15, zač. 76; Lk 19,29-40;22,7-39, zač. 96

Utorok, 5. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. Svätá mučenica Agáta
06:30 sl. sv. lit. (PZ 338); 18:00 csl. sv. lit. (HP 352); Júd 1,1-10, zač.77; Lk 22,39-42.45b-71, zač. 109

Streda, 6. február
Prepodobný otec Bukol, smyrniasky biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Rim 14,6-9, zač.113; Mt 26, 57-75, zač. 109

Štvrtok, 7. február
Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Júd 1,11-25, zač.78; Lk 23,1-34a.44-56, zač. 110

Piatok, 8. február
Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Ef 5,8b-19, zač. 229; Jn 19, 25-37, zač. 61

Sobota, 9. február
Syropôstna sobosta – pamiatka všetkých prepodobných otcov
06:30 csl. sv. lit. (HP 164); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 167); Rim 14,19-26, zač. 115; Mt 6, 1-13, zač. 16

Nedeľa, 10. február
Syropôstna nedeľa. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101,165); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,168); Rim 13,11b-14,4, zač.112; Mt 6,14-21, zač. 17
18:00 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 11. február
Svätý hieromučeník Blažej. Začiatok veľkého pôstu. Prísny pôst!
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 119); 1 Kor 3,18-23, zač. 129; Lk 21,8-9.25-27, zač. 105

Utorok, 12. február
Svätý otec Meletios
06:30 sl. sv. lit. (PZ 119); 18:00 csl. sv. lit. (HP 119); Rim 8,14-21, zač.67; Mt 6,1-13, zač. 16

Streda, 13. február
Prepodobný otec Martinián
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 18:00 sl. VPD (MM 16,51); 2 Kor 4,13-18, zač.177; Mk 11, 22-26, zač. 51

Štvrtok, 14. február
Prepodobný otec Auxencius
06:30 sl. sv. lit. (PZ 342); 18:00 csl. sv. lit. (HP 356); Rim 15,30-33, zač.119; Mt 7,7-11, zač. 20b

Piatok, 15. február
Svätý apoštol Onezim
06:30 csl. sv. lit. (HP 119); 17:30 sl. VPD (MM17,51); 1 Tim 2,1-7, zač. 282; Jn 15, 1-7, zač. 50

Sobota, 16. február
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil veľkomučeník Teodor Tirón
06:30 csl. sv. lit. (HP 166); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 170); Hebr 1,1-12, zač. 303; Mk 2, 23-3,5, zač. 10

Nedeľa, 17. február
Prvá pôstna nedeľa – nedeľa ortodoxie. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102,168); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,171); Hebr 11,24-26.32-40, zač.329b; Jn 1,43 – 51, zač.5.
18:15 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho
19:00 Eucharistická poklona