Pondelok, 30. máj

Prepodobný Izák

06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 17, 1-15, zač. 39; Jn 11,47-57, zač. 40

Utorok, 31. máj

Svätý apoštol Hermas

06:30 sl. sv. lit. (PZ 208); 18:00 csl. sv. lit. (HP 224); Sk 17,19-28a, zač. 40b; Jn 12, 19-36a, zač. 42a

Streda, 1. jún

Zakončenie Paschy. Svätý mučeník Justín a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 224); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 208); Sk 18,22-28, zač.41; Jn 12, 36-47, zač. 43

Štvrtok, 2. jún

Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista. Myrovanie.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 16:30 sl. sv. lit. (PZ 210); 18:00 csl. sv. lit. (HP 225); Sk 1,1-12, zač. 1; Lk 24, 36-53, zač. 114

Piatok, 3. jún

Svätý mučeník Lucián a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 19, 1-8, zač. 42; Jn 14, 1-11a, zač. 47

Sobota, 4. jún

Svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 20,7-12, zač. 43; Jn 14, 10b-21, zač. 48a

Nedeľa, 5. jún

Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov Prvého nicejského snemu. Radový hlas 6.

08:00 csl. sv. lit. (HP 229); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 213);  Sk 20,16-18a.28-36, zač. 44; Jn 17,1-13, zač. 56.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 6. jún

Prepodobný Bessarión Divotvorca

06:30 csl.sv.lit. (HP 227); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 212); Sk 21,8-14, zač. 45; Jn 14,27b-15,7, zač. 49

Utorok, 7. jún

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský .

06:30 sl. sv. lit. (PZ 212); 18:00 csl. sv. lit. (HP 227); Sk 21,26-32, zač. 46; Jn 16, 2b-13a, zač. 53

Streda, 8. jún

Prenesenie pozostatkov sv. veľkomučeníka Teodora Tyróna

06:30 csl. sv. lit. (HP 227); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 212); Sk 23,1-11, zač.47; Jn 16, 15-23, zač. 54

Štvrtok, 9. jún

Svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 212); 18:00 csl. sv. lit. (HP 227); Sk 25,13-19, zač. 48; Jn 16, 23-33a, zač. 55

Piatok, 10. jún

Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia

06:30 csl. sv. lit. (HP 227,388); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 212,365); Sk 27, 1-44, zač. 50; Jn 17, 18-26, zač. 57

Sobota, 11. jún

Piata zádušná sobota. Panychída

06:30 csl. sv. lit. (HP 231); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 116); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 12. jún

Nedeľa Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenie Svätého Ducha. Myrovanie.

08:00 csl. sv. lit. (HP 232); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 216);  Sk 2,1-11, zač. 3; Jn 7,37-52;8,12 zač. 27

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona