Pondelok, 26. november
Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
06:30 csl. sv. lit. (HP 109);18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Tim 5,1-10, zač. 285c; Lk 17,20-25, zač. 86

Utorok, 27. november
Svätý mučeník Jakub Perzský
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Tim 5,11-21, zač. 286; Lk 17, 26-37, zač. 87

Streda, 28. november
Svätý mučeník Štefan Nový
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Tim 5,22-6,11a, zač.287; Lk 18, 15-17.26-30, zač. 90

Štvrtok, 29. november
Svätý mučeník Paramón
06:30 sl. sv. lit. (PZ 113); 18:00 csl. sv. lit. (HP 112); 1 Tim 6,17-21, zač.289; Lk 18,31-34, zač. 92

Piatok, 30. november
Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný
06:30 csl. sv. lit. (HP 300); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 284); 2 Tim 1,1-2.8-18, zač. 290a.; Lk 19, 12-28, zač. 95

Sobota, 1. december
Svätý prorok Nahum
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); Gal 5,22-6,2, zač. 213; Lk 10, 19-21, zač. 51b

Nedeľa, 2. december
Dvadsiata siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); Ef 6,10-17, zač.233; Lk 13,10-17, zač. 71
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 3. december
Svätý prorok Sofoniáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 2 Tim 2,20-26, zač. 294; Lk 19,37-44, zač. 97

Utorok, 4. december
Svätá mučenica Barbora
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 2 Tim 3,16-4,4, zač. 297; Lk 19,45-48, zač. 98

Streda, 5. december
Prepodobný a bohonositeľný Sáva Posvätený
06:30 csl. sv. lit. (HP 301); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 289); Gal 5,22-6,2, zač.213; Mt 11, 27-30, zač. 43

Štvrtok, 6. december
Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Myrovanie
06:30 sl. sv. lit. (PZ 290); 18:00 csl. sv. lit. – detská (HP 303); Hebr 13,17-21, zač.335; Lk 6, 17-23a, zač. 24

Piatok, 7. december
Svätý Ambróz, milánsky biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Tít 1,15-2,10, zač. 301; Lk 20, 19-26, zač. 101

Sobota, 8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 305); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 292); Gal 4,22b-31, zač. 210b; Lk 8, 16-21, zač. 36

Nedeľa, 9. december
Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Patapios. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99); Ef 5,8b-19, zač.229; Lk 17,12 – 19, zač. 85
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona