Pondelok, 22. november

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); 1 Tim 5, 1-10 zač. 285c; Lk 17, 20-25, zač. 86.

Utorok, 23.november

Svätí Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Tim 5, 11-21 zač. 286; Lk 17, 26-37, zač. 87.

Streda, 24. npvember

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 1 Tim 5,22–6,11a zač. 287; Lk 18, 15-17.26-30, zač. 90.

Štvrtok, 25. november

Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Hieromučeníci sv. Kliment a sv. Peter, alexandrijský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113);1 Tim  6, 17-21 zač. 289; Lk 18, 31-34, zač. 92.

Piatok, 26. november

Prepodobný Alypios Stĺpnik

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Tim 1, 1-2,8-18 zač. 290a; Lk 19,12-28, zač. 95.

Sobota, 27. november

Svätý mučeník Jakub Perzký

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115);Gal 5, 22 – 6,2 zač. 213; Lk 10, 19-21, zač. 51b.

Nedeľa, 28. november

27. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Štefan Nový. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97);  Ef 6,10-17, zač.233; Lk 13, 10-17, zač.71.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 29. november

Svätí mučeníci Paramon a Filumen

06:30 csl. sv. lit. (HP  109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); 2 Tim 2, 20-26 zač. 294; Lk 19, 37-44 zač. 97.

Utorok, 30. november

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

06:30 sl. sv. lit. (PZ 284); 18:00 csl. sv. lit. (HP 300); 2 Tim 3, 16-4,4 zač. 297; Lk 19, 45-48 zač. 98.

Streda, 1. december

Svätý prorok Nahum

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); 2 Tim 4,9-22  zač. 299; Lk 20, 1-8 zač. 99.

Štvrtok, 2. december

Svätý prorok Habakuk

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Tit 1,5-2,1 zač. 300b; Lk 20, 9-18 zač. 100.

Piatok, 3. december

Svätý prorok Sofoniáš

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Tit  1,15-2,10, zač. 301; Lk 20, 19-26 zač. 101.

Sobota, 4. december

Svätá veľkomučenica Barbora. Prepodobný Ján Damaský

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Ef 1, 16-23, zač. 218; Lk 12, 32-40; zač. 67.

Nedeľa, 5. december

28. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný a bohonositeľný Sáva Posvätený.

Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (HP 100); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99);  Kol 1, 12-18, zač. 250; Lk 17, 12-19, zač. 85.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona