Pondelok, 21. november

Vstup Bohorodičky do chrámu.Myrovanie

06:30 csl. sv. lit. (HP 298);16:30 sl. sv.lit. 18:00 sl. sv. lit. (PZ 283); Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 10,38-42;11,27-28, zač. 54.

Utorok, 22. november

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 298); 1 Sol 3,9-13, zač. 268; Lk 11, 34-41, zač. 60.

Streda, 23. november

Svätí otcovia Amfilochios a Gregor.

06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 283); 1 Sol 4,1-12, zač.269; Lk 11,42-46, zač. 61.

Štvrtok, 24. november

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr

06:30 sl. sv. lit. (PZ 283); 18:00 csl. sv. lit. (HP 298); 1 Sol 5,1-8, zač. 271; Lk 11, 47-12,1, zač. 62.

Piatok, 25. november

Zakončenie sviatku vstupu Bohorodičky do chrámu. Svätý hieromučeník Kliment.

06:30 csl. sv. lit. (HP 298); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 283);  1 Sol 5, 9-13.24-28, zač. 272; Lk 12, 2-12, zač. 63.

Sobota, 26. november

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 11,1-6, zač. 191; Lk 9, 1-6, zač. 40.

Nedeľa, 27. november

Dvadsiataštvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Náš otec Palladios. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 105); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104); Ef 2,14-22, zač.221; Lk 8,41-56, zač. 39.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 28. november

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

06:30 csl.sv.lit. (HP 109); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 108); 2 Sol 1,1-10, zač. 274; Lk 12,13-15;22-31, zač. 65.

Utorok, 29. november

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit.(HP 110); 2 Sol 1,10b-2,2, zač. 274b.; Lk 12, 42-48, zač. 68.

Streda, 30. november

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný.

06:30 csl. sv. lit. (HP 300); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 284); 2 Sol 2,1-12, zač.275; Lk 12, 48b-59, zač. 69.

Štvrtok, 1. december

Svätý prorok Nahum.

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit.(HP 113); 2 Sol 2,13-3,5, zač.276; Lk 13, 1-9, zač. 70.

Piatok, 2. december

Svätý prorok Habakuk.

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); 2 Sol 3, 6-18, zač. 277; Lk 13, 31-35, zač. 73.

Sobota, 3. december

Svätý prorok Sofoniáš.

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Gal 1,3-10, zač. 199; Lk 9, 37-43a., zač. 46.

Nedeľa, 4. december

Dvadsiatapiata nedeľa po Päťdesiatnici. Náš otec Ján Damaský. Radový hlas 7.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106);  Ef 4,1-6, zač. 224; Lk 10,25 -37, zač. 53.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona