Pondelok, 18. február
Svätý otec Lev, rímsky pápež
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Rim 15,1-7, zač. 116; Mt 18,10-20, zač. 75

Utorok, 19. február
Svätý apoštol Archippos
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Gal6,2-10, zač.214; Mt 4,25-5,13, zač. 10

Streda, 20. február
Prepodobný otec Lev, katánijský biskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 19,51); 2 Kor 6,16-7,1, zač.182b; Mt 5, 20-26, zač. 12

Štvrtok, 21. február
Prepodobný otec Timotej zo Symbolov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); 1 Kor10,5-12, zač.144; Mt 5,27-32, zač. 13

Piatok, 22. február
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 20,41); Rim 12,6-14, zač. 110; Mt 5, 33-41, zač. 14

Sobota, 23. február
Druhá zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 117); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 24. február
Druhá pôstna nedeľa. Prvé a druhé nájdenie hlavy Jána Krstiteľa. Radový hlas 6.
08:00 csl. sv. lit. (HP 104,171); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 103,173); Hebr 1,10-2,3, zač.304; Mk 2,1-12, zač. 7
18:15 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 25. február
Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Ef 4,25-32, zač. 227; Mt 5,42-48, zač.15

Utorok, 26. február
Svätý otec Porfyrios, gazský biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 2,12-16, zač.241; Mt 10,32-11,1, zač. 38

Streda, 27. február
Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 20,51); Ef 4,1-13, zač.224; Mt 7, 1-8, zač. 20

Štvrtok, 28. február
Prepodobný otec a vyznávač Bazil
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Kol 3,4-11, zač.257; Mt 7,24-8,4, zač. 24

Piatok, 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM21,43,49); Rim 12,6-14, zač. 110; Mt 5, 33-41, zač. 14

Sobota, 2. marec
Tretia zádušná sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 117); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16

Nedeľa, 3. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Radový hlas 7.
08:00 csl. sv. lit. (HP105,172); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 104,174); Hebr 4,14-5,6, zač.311; Mk 8,34 –9,1, zač.37
18:15 Pôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho
19:00 Eucharistická poklona