Pondelok, 15. október
Prepodobný otec Eutymios Nový
06:30 csl. sv. lit. (HP 109);18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 4, 10-23, zač. 248; Lk 7,36-50, zač. 33

Utorok, 16. október
Svätý mučeník Longín Stotník
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Kol 1,1-2.7-11, zač. 249; Lk 8, 1-3, zač. 34

Streda, 17. október
Svätý prorok Ozeáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Kol 1,18-23, zač.251; Lk 8, 22-25, zač. 37

Štvrtok, 18. október
Svätý apoštol a evanjelista Lukáš
06:30 sl. sv. lit. (PZ 262); 18:00 csl. sv. lit. (HP 275); Kol 1,24-29, zač.252; Lk 9,7-11, zač. 41

Piatok, 19. október
Svätý prorok Joel
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Kol 2,1-7, zač. 253; Lk 9, 12b-18a, zač. 42

Sobota, 20. október
Svätý veľkomučeník Artemios
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 3,12-18, zač. 174; Lk 6, 1-10, zač. 22

Nedeľa, 21. október
Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Hilarión Veľký. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100); Gal 2,16-20, zač.203; Lk 8,5-15, zač. 35.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 22. október
Svätý apoštolom rovný Aberkios
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Kol 2,13-20, zač. 255; Lk 9,18-22, zač. 43

Utorok, 23. október
Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
06:30 sl. sv. lit. (PZ 263); 18:00 csl. sv. lit. (HP 276); Kol 2,20-3,3, zač. 256; Lk 9, 23-27, zač. 44

Streda, 24. október
Svätý mučeník Aretas a spoločníci
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Kol 3,17-4,1, zač.259; Lk 9, 44-50, zač. 47

Štvrtok, 25. október
Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Kol 4,2-9, zač.260; Lk 9, 49-56, zač. 48a

Piatok, 26. október
Svätý veľkomučení Demeter Myromvonný
06:30 csl. sv. lit. (HP 278); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 265); 2 Tim 2,1-10, zač. 292; Jn 15, 17-16,2, zač. 52

Sobota, 27. október
Svätý mučeník Nestor
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 5,1-10a, zač. 178; Lk 7, 1b-10, zač. 29

Nedeľa, 28. október
Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102,280); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,267); Gal 6,11-18, zač.215; Lk 16,19 – 31, zač. 83
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona