Pondelok, 13. september

Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia

06:30 csl. sv. lit. (HP 256); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 239); Ef 1, 22-2,3 zač. 219; Mk 10, 46-52, zač. 48.

Utorok, 14. september

Povýšenie svätého Kríža

06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 16:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 csl. sv. lit. (HP 257); 1 Kor 1, 18-24, zač. 125; Jn 19, 6b-11.13-20.25-28a.30b-35, zač. 60.

Streda, 15. september

Bohorodička Spolutrpiteľka

08:00 csl. sv. lit. (HP 257,245); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 241,244);Flp 2,5–11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61.

Štvrtok, 16. september

Veľkomučenica Eufémia

06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. (HP 257); Ef 4, 14-19, zač. 225; Mk 11, 27-33, zač. 52.

Piatok, 17. september

Mučenica Sofia a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska

06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 241); Ef 4, 17-25a, zač. 226; Mk 12, 1-12, zač. 53.

Sobota, 18. september

Prepodobný Eumenios Divotvorca

06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 241);1 Kor 14, 20-25, zač. 156; Mt 25, 1-13, zač. 104.

Nedeľa, 19. september

17. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymendot. Radový hlas 8.

08:00 csl. sv. lit. (HP 107,257); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 106,241,247); 2 Kor 6,16b-7,1 zač.182b; Mt 15, 24-28, zač.62.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 20. september

Veľkomučeník Eustatios a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 241); Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 3, 19-22, zač. 10.

Utorok, 21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža

06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. (HP 257); Ef 5, 20-26 zač. 230; Lk 3, 23-4,1 zač. 11.

Streda, 22. september

Hieromučeník Fókas. ApoštolKodrat z Magnezie

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Ef 5,25-33, zač. 231; Lk 4, 1-15, zač. 12.

Štvrtok, 23. september

Počatie Jána Krstiteľa

06:30 sl. sv. lit. (PZ 248,109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 261,110); Ef 5, 33-6,9, zač. 232; Lk 4, 16-22a, zač. 13.

Piatok, 24. september

Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Ef 6, 18-24, zač. 234; Lk 4, 22-30, zač. 14.

Sobota, 25. september

Prepodobná Eufrozínia

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Ef 4, 17-25a, zač. 226; Lt 4, 31–36; zač. 15.

Nedeľa, 26. september

18. nedeľa po Päťdesiatnici. Odchod do večnosti ap. a ev. Jána Teológa. Radový hlas 1.

08:00 csl. sv. lit. (HP 97,262); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 96,249); 2 Kor 9, 6-11 zač. 188; Lt 5, 1-11, zač. 17.

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona