Pondelok, 11. apríl

Svätý hieromučeník Antipas, biskup Pergama

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Kol 3, 12-16, zač. 258; Lk 11,34-41, zač. 60

Utorok, 12. apríl

Prepodobný vyznávač Bazil, parijský biskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Sol 5,14-23, zač. 273; Mk 8, 30–34, zač. 36

Streda, 13. apríl

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. VPD (MM 30,50,51); Ef 4,7-13, zač.224b; Lk 12, 16-21, zač. 66. VPD: Gn 43, 26 – 31.45,1-16; Prís 21, 23 – 22,4

Štvrtok, 14. apríl

Svätý Martin, vyznávač, rímsky pápež

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 4,4-7, zač. 209; Lk 18, 18-27, zač. 91

Piatok, 15. apríl

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. VPD (MM 31); Ef 2, 4-10, zač. 220; Mt 4, 1-11, zač. 7. VPD: Gn 49, 33 – 50,26; Prís 31, 8 – 31

Sobota, 16. apríl

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

06:30 csl. sv. lit. (HP 177); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 180); Hebr 12,28-13,8 zač. 333b; Jn 11, 1-45, zač. 39

Nedeľa, 17. apríl

Kvetná nedeľa . Požehnanie ratolesti. Myrovanie

08:00 csl. sv. lit. (HP 178); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 181);  Flp 4,4-9, zač. 247; Jn 12,1-18, zač. 41

14:30 Predveľkonočná spoveď

Pondelok, 18. apríl

Svätý a veľký pondelok

06:30 csl. sv. lit. (HP 182); 18:00 sl. VPD (MM 33); VPD: Ex 1,1-20; Jób 1,1-12; Mt 24,3-35, zač.98

Utorok, 19. apríl

Svätý a veľký utorok

06:30 sl. sv. lit. (PZ 186); 18:00 sl. VPD (MM 35); VPD: Ex 2,5-10; Jób1,13-22; Mt 24,36-51;25,1-46;26,1-2, zač.102

Streda, 20. apríl

Svätá a veľká streda

06:30 csl. sv. lit. (HP 183); 18:00 sl. VPD (MM 36); VPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6-16, zač. 108

Štvrtok, 21. apríl

Svätý a veľký štvrtok

09:30 Archijerejská sv. liturgia v katedrále; 17:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (CHV 1);

18:30 Sväté strasti (CHV 7)

Piatok, 22. apríl

Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok. Prísny pôst

07:00 Kráľovské hodinky (CHV 23); 15:00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu  (CHV 38);

Sobota, 23. apríl

Svätá a veľká sobota

07:30 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe; 17:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (CHV 60);

Nedeľa, 24. apríl

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY. Požehnanie veľkonočných pokrmov. Myrovanie

05:00 Utiereň Vzkriesenia (CHV 65-72);08:00 csl.sv.lit. (HP 207); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 192); Sk 1,1-8, zač.1; Jn 1,1-17, zač. 1

18:00 Paschálna večiereň (CHV 75-77)

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 25. apríl

Svetlý pondelok. Svätý veľkomučeník Juraj. Prikázaný sviatok

08:00 csl. sv. lit. (HP 211,367); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 195,352); Sk 1, 12-17.21-26, zač. 2; Jn 1,18-28, zač. 2

Utorok, 26. apríl

Svetlý utorok

06:30 sl. sv. lit. (PZ 196);16:30 sl. sv. lit. (PZ 196); 18:00 csl. sv. lit. (HP 211); Sk 2,14-21, zač. 4; Lk 24, 12–35, zač. 113

Streda, 27. apríl

Svetlá streda

06:30 csl. sv. lit. (HP 212); 18:00 sl sv. lit. (PZ 197); Sk 2,22-36, zač.5; Jn 1, 35-51, zač. 4

Štvrtok, 28. apríl

Svetlý štvrtok

06:30 sl. sv. lit. (PZ 197); 18:00 csl. sv. lit. (HP 212); Sk 2,38-43, zač. 6; Jn 3, 1-15, zač. 8

Piatok, 29. apríl

Svetlý piatok. Voľnica

06:30 csl. sv. lit. (HP 213); 17:30 sl.sv. lit. (PZ 198); Sk 3, 1-8, zač. 7; Jn 2, 12-22, zač. 7

Sobota, 30. apríl

Svetlá sobota

06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 198); Sk 3,11-16, zač. 8; Jn 3, 22-33, zač. 11

Nedeľa, 1. máj

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi. Nedeľa Božieho milosrdenstva

08:00 csl. sv. lit. (HP 214); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 199);  Sk 5,12-20, zač. 14; Jn 20,19-31, zač. 65

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona