Pondelok, 10. december
Svätí mučeníci Ménas, Hermogenes a Eugraf
06:30 csl. sv. lit. (HP 109);18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Hebr 3,5-11, zač. 308; Lk 20,27-44, zač. 102

Utorok, 11. december
Prepodobný Daniel Stĺpnik
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Hebr 4,1-13, zač. 310; Lk 21, 12-19, zač. 106

Streda, 12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Hebr 5,11-6,8, zač.312; Lk 21, 5-10, zač. 104

Štvrtok, 13. december
Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen a Orest
06:30 sl. sv. lit. (PZ 295); 18:00 csl. sv. lit. (HP 307); Hebr 7,1-6, zač.315; Lk 21,28-33, zač. 107

Piatok, 14. december
Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Hebr 7,18-25, zač. 317; Lk 21, 37-22,8, zač. 108a

Sobota, 15. december
Svätý hieromučeník Eleuterios
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl.sv. lit. (PZ 115); Ef 2,11-13, zač. 220b.; Lk 13, 18-29, zač. 72

Nedeľa, 16. december
Nedeľa svätých Praotcov. Radový hlas 4.
08:00 csl. sv. lit. (HP 101,308); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 100,294); Kol 3,4-11, zač.257; Lk 14,16-24, zač. 76
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 17. december
Svätý prorok Daniel
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Hebr 8,7-13, zač. 319; Mk 8,11-21, zač. 33

Utorok, 18. december
Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Hebr 9,8-23, zač. 321; Mk 8,22-26, zač. 34

Streda, 19. december
Svätý mučeník Bonifác
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Hebr 10,1-18, zač.323; Mk 8, 30-34, zač. 36

Štvrtok, 20. december
Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác
06:30 sl. sv. lit. (PZ 298); 18:00 csl. sv. lit. (HP 311); Hebr 10,35-11,7, zač.326; Mk 9,10-16, zač. 39

Piatok, 21. december
Svätá mučenica Juliána
06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 298); Hebr 11,11-16, zač. 327; Mk 9, 33-41, zač. 41

Sobota, 22. december
Sobota pred Kristovým narodením. Svätá veľkomučenica Anastázia
06:30 csl. sv. lit. (HP 311); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 298); Ef 5,1-8, zač. 228; Mk 14, 1-11, zač. 74

Nedeľa, 23. december
Nedeľa svätých otcov. Radový hlas 5.
08:00 csl. sv. lit. (HP 102,310); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 101,296); Hebr 11,9-10.17-23.32-40, zač.328; Mt 1,1 – 25, zač. 1
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona