Liturgický kalendár 1.10.2010 až 14.10.2012

Pondelok, 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Myrovanie
06:30 csl. sv. lit. (HP 265);16:30 a 18:00 sl. sv. lit. (PZ 252); Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 10,38-42, zač. 54

Utorok, 2. október
Svätý hieromučeník Cyprián
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); Flp 1,8-14, zač. 236; Lk 5, 12-16, zač. 18

Streda, 3. október
Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Flp 1,12-20a, zač.237; Lk 5, 33-39, zač. 21

Štvrtok, 4. október
Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Flp 1,20b-27a, zač.238; Lk 6,12-19, zač. 23

Piatok, 5. október
Svätá mučenica Charitína
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Flp 1,27-2,4, zač. 239; Lk 6, 17-23a, zač. 24

Sobota, 6. október
Svätý apoštol Tomáš
06:30 csl. sv. lit. (HP 267); 17:30 sl.sv. lit. (PZ 254); 1 Kor 15,58-16,3, zač. 164; Lk 5, 17-26, zač. 19

Nedeľa, 7. október
Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Radový hlas 2.
08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97); 2 Kor 11,31-12,9, zač.194; Lk 6,31-36, zač. 26.
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 8. október
Prepodobná matka Pelágia
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 108); Flp 2,12-16a, zač. 241; Lk 6,24-30, zač. 25

Utorok, 9. október
Svätý apoštol Jakub Alfejov
06:30 sl. sv. lit. (PZ 255); 18:00 csl. sv. lit. (HP 268); Flp 2,16b-23, zač. 242; Lk 6, 37-45, zač. 27

Streda, 10. október
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Flp 2,24-30, zač.243; Lk 6, 46-7,1, zač. 28

Štvrtok, 11. október
Svätý apoštol Filip
06:30 sl. sv. lit. (PZ 258); 18:00 csl. sv. lit. (HP 271); Flp 3,1-8, zač.244; Lk 7, 17-30, zač. 31

Piatok, 12. október
Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Flp 3,8-19, zač. 245; Lk 7, 31-35, zač. 32

Sobota, 13. október
Svätí mučeníci Karpos, Papyl, a Agatonika
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 2 Kor 1,8-11, zač. 168; Lk 5, 27-32, zač. 20

Nedeľa, 14. október
Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätých otcov siedmeho ekumenického snemu. Radový hlas 3.
08:00 csl. sv. lit. (HP 100,270); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 99,257); Gal 1,11-19, zač.200; Lk 7,11 – 16, zač. 30
18:15 Večiereň
19:00 Eucharistická poklona