Jn 15, 23

Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.