Fri, 7 June

My soul is eager for your salvation, Lord. I hope in your word. (Psalms 119:81-88)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.