Fri, 7 February

Jesus‘ disciples came to him and he taught them saying: Happy are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. (Matthew 5:1-12)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.