Fri, 5 July

The Lord is good to those who trust him, to all who search for him. It is good to wait in silence for the Lord to save. (Lamentations 3:19-26)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.