Fri, 4 October

Jesus said: I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. (John 5:30-47)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.