Fri, 31 May

From the book of Isaiah: I will trust and not be afraid, for God is my strength and my song. (Isaiah 12:1-6)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.