Fri, 31 January

Paul writes: God never revokes his gifts or his call. (Romans 11:29,33-36)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.