Fri, 30 August

Jesus said: It is not the healthy who need a doctor but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. (Mark 2:15-17)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.