Fri, 3 January

Our faults overwhelm us, O God, but you blot them out. (Psalms 65)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.