Fri, 28 June

Jesus, knowing that his hour had come to pass from this world to the Father, having loved those who were his in the world, now loved them to the end. (John 13:1-15)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.