Fri, 25 October

God has raised Jesus from the dead to make him Saviour, and through him to change our hearts and grant forgiveness of sins. (Acts 5:17-33)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.