Fri, 20 March

Jesus said: Enter by the narrow gate, for the road that leads to life is narrow. (Matthew 7:7-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.