Fri, 16 August

Jesus said: Whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. (Luke 14:27-33)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.