Fri, 13 September

John the Baptist said to the people: Anyone who has two tunics must share with whoever has none. And anyone with something to eat must do the same. (Luke 3:10-18)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.