Fri, 13 March

Jesus said to his disciples: Who is the greater: the one at table or the one who serves? The one at table, surely? Yet I am among you as one who serves. (Luke 22:24-27)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.