Fri, 11 October

Jesus said to his disciples: You will be handed over, but anyone who stands firm to the end will be saved. And this good news of the kingdom will be proclaimed to the whole world. (Matthew 24:4-14)

Požehnaný deň Vám praje Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko 3!
Prevzaté automaticky zo stránky www.hd.kbs.sk.