Články

Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

( , máj 4, 2019 , Úvodník )

Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Magdaléna sa v hlbokom smútku prišla poslednýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné...

Čítajte viac

Stretnutie s Bohom

( , mar 11, 2019 , Úvodník )

Prečo práve taký názov aktuálneho čísla Informátora? Lebo poukazuje na jediný cieľ pôstnej doby. Už po dlhé storočia prežíva Cirkev štyridsať dní pre Paschou čas, ktorý by sme mohli charakterizovať ako dôležitý a posvätný. Spočiatku išlo o dobu, kedy sa žiadatelia o krst bezprostredne pripravovali na svoj veľký okamih, ktorý mal nastať na Veľkú noc. Tiež to bol čas verejného pokánia, kedy ľudia, ktorí sa dopustili veľkého poklesku, verejne prejavovali ľútosť a nápravu svojho jednania, aby potom...

Čítajte viac

Život sa žije teraz, nie potom

( , feb 23, 2019 , Úvodník )

To boli časy! Hneď ako som prišiel zo školy, taška letela do kúta a už som utekal na záhradku s krabicou so svojimi obľúbenými hračkami. Umelohmotní indiáni a kovboji mali senzačnú schovávačku. Maskovali sa v tráve, útočili z kríkov, záhony s ružami boli zradnými kusmi prérie. Do hry sa človek zabral tak, že takmer nevedel o svete. Doslova. Jedného dňa som so svojimi bojovníkmi započul ako na mňa volá môj dedo. Ale dá sa teraz odísť od hry, keď indiánsky tomahawk letí priamo k zradnej bielej...

Čítajte viac

Mýtnik a farizej

( , feb 9, 2019 , Úvodník )

V období prípravy kresťanov na Veľký pôst nám naša Cirkev po nedeli o Zachejovi predkladá nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Podľa cirkevných otcov je pokánie návratom k tajomstvu nášho osobného svätého krstu. Preto je dôležité ponoriť sa do tajomstva pokánia ako do mora, aby sme boli schopní vidieť krásu, veľkosť, nekonečnosť a vznešenosť lásky Boha k človeku a celému svetu. Biblická postava Zacheja nám dopomohla odkryť prvý a základný aspekt kresťanského...

Čítajte viac

Jeden z nás

( , jan 26, 2019 , Úvodník )

Bolo to v roku 1950 v Taliansku. Starý kardinál z Neapola nevedel, čo si má pomyslieť. Prežil toho už toľko, ale niečo také! V kancelárii pred ním sedí mladý kňaz. Žiada ho o dovolenie stať sa tulákom! Chce žiť na ulici spolu s neapolskými uličníkmi. Starý muž si nevie niečo také predstaviť a nedokáže mladého kňaza pochopiť. Pozná situáciu v Neapole: dvesto tisíc nezamestnaných. A množstvo chlapcov, ktorí sa flákajú po uliciach, pretože ich rodičia nemajú prácu a nemôžu ich uživiť. Žijú z...

Čítajte viac

Pokánie

( , jan 12, 2019 , Úvodník )

Čo je pokánie? Otázka, ktorú si položil nejeden z nás. Význam tohto slova pre nás je na prvý pohľad zjavný z Ježišovych výziev. Čo však znamená pre človeka dneška? Hebrejské slovo používané pre pokánie znamenalo v bežnej hovorovej reči „zmenu cesty, návrat po nej v protismere“, ale aj „vzdychanie či pociťovanie ľútosti“. V náboženskom jazyku to potom znamenalo odvrátenie sa od toho, čo je zlé., prinavrátenie alebo navrátenie sa k Bohu, nové orientovanie sa vo všetkom konaní. Veľkí bojovníci...

Čítajte viac

Vianoce prinášajú nový pohľad na hodnotu človeka

( , dec 21, 2018 , Úvodník )

Keď prišiel Ježiš s programom lásky, pre vtedajšiu kultúru bolo veľmi ťažké prijať ho. Hodnota človeka spočívala pre Rimanov vo veľkosti úspechu, ktorého je človek schopný v živote dosiahnuť. Mnohí prejavili záujem o vojenskú kariéru, pretože si mysleli, že to je hlavný spôsob ako v živote získať úspech. Muž sa v rímskom myslení hodnotil podľa moci, ktorou disponoval alebo podľa množstva otrokov, ktorých vlastnil. mentalita Grékov bola úplne iná. Atény a Rím stáli vždy v protiklade. Rím bol...

Čítajte viac

Ako naložím s časom, ktorý mám?

( , dec 2, 2018 , Úvodník )

15. novembra sme vstúpili do pôstneho obdobia pred sviatkom Narodenia Pána, ktorý poznáme pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava nás veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Pôstne predpisy pre Filipovku boli...

Čítajte viac