Články

Všetko je pripravené

( , sep 10, 2022 , Úvodník )

Ako sa pozerá naša spoločnosť na cirkev? Možno aj ako na niektorú z politických strán. Možno ako na organizáciu, ktorá sa snaží presadiť svoj program. S ním chce byť akousi hybnou silou v spoločnosti, mať v nej vplyv a vážnosť. Na tento účel potrebuje dobrovoľníkov a nových záujemcov. Predstavuje aj v celku jednoduchý program: boj proti potratom, proti eutanázii, proti antikoncepcii, proti rozvodom, boj vedený s morálkou Desatora, ktorá sa môže zdať, že je predovšetkým sexuálnou morálkou. Nový zákon sa...

Čítajte viac

Misie 2022

( , aug 20, 2022 , Úvodník )

PROGRAM SV. MISIÍ (na stiahnutie v pdf)

Čítajte viac

Sú naše slabosti prekážkami?

( , jún 4, 2022 , Úvodník )

Apoštol Pavol by sa rád zbavil svojej choroby. Nevieme, čím trpel, ale bola to slabosť, ktorou skutočne trpel. Bol presvedčený, že ako zdravý by toho mohol pre Božie kráľovstvo vykonať oveľa viac a predsa mu Kristus odpovedal: “Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.” (2 Kor 12, 9) Ježiš dokáže pôsobiť i prostredníctvom našich slabostí. Slabosť nám nebráni, aby sme boli pre Ježiša plne disponovaní. Práve naopak, dokonca nám môže pomôcť, aby sme nepostavili do centra...

Čítajte viac

V Prešove na Sídlisku 3 posvätil vladyka Peter novú farskú budovu

( , máj 30, 2022 , Úvodník )

V Prešove na Sídlisku 3 posvätili novú farskú budovu V nedeľu 29. mája zavítal medzi veriacich farnosti Prešov – Sídlisko 3 vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu. Samotná posviacka predchádzala sláveniu sv. liturgie s archijerejom za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich. Vladyka Peter vo svojej homílii, v ktorej vychádzal z evanjelia nedele otcov prvého nicejského snemu, sa zameral na Ježiša...

Čítajte viac

Pascha 2022

( , apr 17, 2022 , Úvodník )

Pokojné a milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov – Paschy Ježiša Krista vám všetkým vyprosujú a zo srdca želajú duchovní otcovia farnosti so svojimi rodinami. CHRISTOS VOSKRESE! VOISTINU...

Čítajte viac

Začiatok miestnych synodálnych konzultácií

( , mar 12, 2022 , Úvodník )

ZAČIATOK MIESTNYCH SYNODÁLNYCH KONZULTÁCIÍ Drahí bratia a sestry, od 15. marca 2022 začínajú v našich farských a iných  spoločenstvách prebiehať synodálne konzultácie, čiže stretnutia skupín v rámci synodálneho procesu. V jednej skupine by nemalo byť viac ako 10 členov, aby mohol každý zažiť skúsenosť synodality, čiže spoločného kráčania, ktoré spočíva v hovorení a počúvaní toho druhého v prostredí vzájomnej dôvery a lásky v snahe zachytiť, čo nám...

Čítajte viac

O mýtnikovi a farizejovi

( , feb 5, 2022 , Úvodník )

Niekedy sa nám veci zdajú byť jasné a zrejmé hneď na prvý pohľad. Nepripúšťame si možnosť, že by sme sa mohli mýliť. Niekedy sa pozrieme na človeka a hneď ho vieme zaradiť, kam patrí. Hodnotíme na základe toho, čo vidíme navonok. Takýto úvod používam z jedného dôvodu, lebo sa chcem zastať farizeja, ktorý sa modlí v chráme úplne vpredu. Robí niečo zlé? Zaiste nie. A ak chceme vedieť prečo, potrebujeme dať nabok to, čo už všetci vieme, a to že byť farizejom znamená byť pokrytcom. To v tomto zmysle...

Čítajte viac