Články

Ohlasovanie Vianoc v Starom zákone

( , dec 17, 2022 , Úvodník )

Dávno predtým ako sa odohral vianočný zázrak, zjavil Boh jeho dôležité momenty niekoľkým svojim prorokom. Povedal im, že sa jedného dňa narodí jeho vlastný Syn. Povedal to Izaiášovi, Micheášovi a Jeremiášovi. Ak by sme prirovnali Pánových prorokov k hudobným nástrojom, Izaiášov hnev by znel ako trúbka. Bol by to neľúbezný, no zároveň melodický hlas podľa toho, kto by počúval. Stal sa Božím nástrojom k ohláseniu posolstva. Oznámenia. Varovania. A jeho zvuk sa vznášal vo vzduchu ešte dlho potom ako...

Čítajte viac