Články

Boh prichádza a chce vstúpiť

( , júl 4, 2020 , Úvodník )

Na stránkach starej knihy z kláštora čítali dvaja mnísi, že existuje miesto na konci sveta, kde sa nebo dotýka zeme. Rozhodli sa, že sa vydajú na cestu a nájdu to miesto. Sľúbili, že sa nevrátia skôr, pokiaľ ho nenájdu. Prechodili celý svet. Ocitli sa v mnohých nebezpečenstvách, z ktorých vyviazli. Zažili mnohé utrpenia a odriekania, ktoré so sebou priniesli putovania do všetkých kútov sveta. Stretli sa s veľkým množstvom pokušení, ktoré sa ich snažili odviesť zo správnej cesty. Všetko prekonali a...

Čítajte viac

Ježiš ako súčasť nášho nového “normálu”

( , máj 9, 2020 , Úvodník )

Ježiš Kristus nadväzuje rozhovor so ženou, s ktorou sa nesmel rozprávať. Porušil vtedajší spoločenský úzus – Žid sa so Samaritánmi nestretáva, nerozpráva. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade sme si ešte pred istým časom nevedeli predstaviť také obmedzenie, aké zažívame dnes. Na mnohé sme si už aj zvykli. To, čo bolo pred niekoľkými týždňami nepredstaviteľné, sa stáva čoraz viac naším novým „normálom“. Tento náš nový formát života nám ukazuje rôzne zákutia nášho spolunažívania....

Čítajte viac

Obnovenie slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája

( , máj 5, 2020 , Úvodník )

Drahí bratia a sestry! Som veľmi rád, že vám môžem oznámiť radostnú zvesť – začíname verejne sláviť bohoslužby s prísnymi hygienickými opatreniami. Určite to zvládneme a veľmi sa teším na spoločné stretnutia v chráme. Takže ako to vlastne bude vyzerať? Začíname zajtra, v stredu 6. mája. Liturgický program je nezmenený. Sv. liturgie budú ako zvyčajne o 6.30 a o 18.00 hod. (v piatok o 17.30 hod.). Kapacita chrámu je obmedzená na 60 miest na sedenie pri dodržaní dvojmetrových rozostupov. Väčšia...

Čítajte viac

Národný týždeň manželstva

( , feb 8, 2020 , Úvodník )

Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch. Zamávam ženskou sukňou a máme tu hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol na to reaguje: „Nebuď blázon! Len sa pozri a všimni si, že podávam profesionálny výkon – deti hnevajú, manželských nezhôd pribúda, k tomu všetkému svokra, problémy v práci… A pozri sa koho mu...

Čítajte viac

Pomoc našim!

( , dec 9, 2019 , Úvodník )

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich...

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

( , okt 16, 2019 , Úvodník )

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude neustále súdiť. V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje prorokovi Ezechielovi...

Čítajte viac

Znamenie kríža

( , sep 14, 2019 , Úvodník )

Raz som zažil to ako jedna mamička vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa prežehnávame zhora dole a z jedného ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je hore i dole, naľavo i napravo. Nemôžeme povedať, žeby táto mamička nemala pravdu, ale bolo to veľmi jednoduché vysvetlenie. Prečo sa teda my ako kresťania vlastne prežehnávame a čo to znamená prežehnať sa? Skutočným dôvodom je Kristov kríž. Spolu so zmŕtvychvstaním ide o...

Čítajte viac

Stretnutie s Ježišom

( , sep 1, 2019 , Úvodník )

Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch. Prvé stretnutie – Ježiš ako hasič či uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom stretneme najprv ako s uzdravovateľom. Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci, ktorí ho prosili, aby ich uzdravil, daroval im pokoj a oslobodil ich. Mnohí naňho hľadeli ako na mága alebo ako lekára z pohotovosti. Iní za ním utekali preto, lebo niečo potrebovali a chceli, aby im to dal. To je ten...

Čítajte viac