Články

Pomoc našim!

( , dec 9, 2019 , Úvodník )

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich...

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

( , okt 16, 2019 , Úvodník )

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude neustále súdiť. V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje prorokovi Ezechielovi...

Čítajte viac

Znamenie kríža

( , sep 14, 2019 , Úvodník )

Raz som zažil to ako jedna mamička vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa prežehnávame zhora dole a z jedného ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je hore i dole, naľavo i napravo. Nemôžeme povedať, žeby táto mamička nemala pravdu, ale bolo to veľmi jednoduché vysvetlenie. Prečo sa teda my ako kresťania vlastne prežehnávame a čo to znamená prežehnať sa? Skutočným dôvodom je Kristov kríž. Spolu so zmŕtvychvstaním ide o...

Čítajte viac

Stretnutie s Ježišom

( , sep 1, 2019 , Úvodník )

Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch. Prvé stretnutie – Ježiš ako hasič či uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom stretneme najprv ako s uzdravovateľom. Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci, ktorí ho prosili, aby ich uzdravil, daroval im pokoj a oslobodil ich. Mnohí naňho hľadeli ako na mága alebo ako lekára z pohotovosti. Iní za ním utekali preto, lebo niečo potrebovali a chceli, aby im to dal. To je ten...

Čítajte viac

Zmena

( , aug 25, 2019 , Úvodník )

Drahí veriaci, oznamujeme vám, že od 1. augusta je kancelária farského úradu presunutá z bytu na Mirka Nešpora 24 do sakristie chrámu z dôvodu presťahovania sa do novej farskej budovy. Ak nás budete potrebovať, zastihnete nás na našich mobilných telefónnych číslach a takto si vieme dohodnúť stretnutie. Okrem toho nás môžete zastihnúť v chráme pred alebo po slávení sv. liturgií. Ďakujeme za pochopenie a akceptovanie tohto dočasného...

Čítajte viac

Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

( , máj 4, 2019 , Úvodník )

Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Magdaléna sa v hlbokom smútku prišla poslednýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné...

Čítajte viac

Stretnutie s Bohom

( , mar 11, 2019 , Úvodník )

Prečo práve taký názov aktuálneho čísla Informátora? Lebo poukazuje na jediný cieľ pôstnej doby. Už po dlhé storočia prežíva Cirkev štyridsať dní pre Paschou čas, ktorý by sme mohli charakterizovať ako dôležitý a posvätný. Spočiatku išlo o dobu, kedy sa žiadatelia o krst bezprostredne pripravovali na svoj veľký okamih, ktorý mal nastať na Veľkú noc. Tiež to bol čas verejného pokánia, kedy ľudia, ktorí sa dopustili veľkého poklesku, verejne prejavovali ľútosť a nápravu svojho jednania, aby potom...

Čítajte viac

Život sa žije teraz, nie potom

( , feb 23, 2019 , Úvodník )

To boli časy! Hneď ako som prišiel zo školy, taška letela do kúta a už som utekal na záhradku s krabicou so svojimi obľúbenými hračkami. Umelohmotní indiáni a kovboji mali senzačnú schovávačku. Maskovali sa v tráve, útočili z kríkov, záhony s ružami boli zradnými kusmi prérie. Do hry sa človek zabral tak, že takmer nevedel o svete. Doslova. Jedného dňa som so svojimi bojovníkmi započul ako na mňa volá môj dedo. Ale dá sa teraz odísť od hry, keď indiánsky tomahawk letí priamo k zradnej bielej...

Čítajte viac