Články

Dočasné obmedzenie slávenia verejných bohoslužieb v našej farnosti

( , mar 10, 2020 , Úvodník )

Drahí bratia a sestry, veriaci našej farnosti. Ubehli už dva týždne čo sa spolu nestretávame pri spoločnom liturgickom slávení v našom chráme. Uvedomujeme si, že to nie je pre vás ľahké ostať doma a neprichádzať do chrámu. No aj napriek rôznym dôvodom, ktorými môžete argumentovať potrebu eucharistického života v tomto čase zákazu, vás chceme ubezpečiť o našich modlitbách a denno-denných požehnaniach, ktoré vysielame cez zatvorené dvere a múry chrámu k vám všetkým. Nechceme, aby to znelo ako klišé,...

Čítajte viac

Národný týždeň manželstva

( , feb 8, 2020 , Úvodník )

Ako ilustráciu k dnešnému zamysleniu vám ponúkam rozhovor medzi anjelom a diablom. Diabol vraví: „Anjel, nemáš nárok! Ten človek je slaboch. Zamávam ženskou sukňou a máme tu hriech jedna báseň.“ Anjel na to odpovedá: „Veľmi nevyskakuj. Pozri sa ako statočne zápasí s tvojimi pokušeniami.“ Diabol na to reaguje: „Nebuď blázon! Len sa pozri a všimni si, že podávam profesionálny výkon – deti hnevajú, manželských nezhôd pribúda, k tomu všetkému svokra, problémy v práci… A pozri sa koho mu...

Čítajte viac

Pomoc našim!

( , dec 9, 2019 , Úvodník )

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich...

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

( , okt 16, 2019 , Úvodník )

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude neustále súdiť. V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje prorokovi Ezechielovi...

Čítajte viac

Znamenie kríža

( , sep 14, 2019 , Úvodník )

Raz som zažil to ako jedna mamička vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa prežehnávame zhora dole a z jedného ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je hore i dole, naľavo i napravo. Nemôžeme povedať, žeby táto mamička nemala pravdu, ale bolo to veľmi jednoduché vysvetlenie. Prečo sa teda my ako kresťania vlastne prežehnávame a čo to znamená prežehnať sa? Skutočným dôvodom je Kristov kríž. Spolu so zmŕtvychvstaním ide o...

Čítajte viac

Stretnutie s Ježišom

( , sep 1, 2019 , Úvodník )

Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch. Prvé stretnutie – Ježiš ako hasič či uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom stretneme najprv ako s uzdravovateľom. Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci, ktorí ho prosili, aby ich uzdravil, daroval im pokoj a oslobodil ich. Mnohí naňho hľadeli ako na mága alebo ako lekára z pohotovosti. Iní za ním utekali preto, lebo niečo potrebovali a chceli, aby im to dal. To je ten...

Čítajte viac

Zmena

( , aug 25, 2019 , Úvodník )

Drahí veriaci, oznamujeme vám, že od 1. augusta je kancelária farského úradu presunutá z bytu na Mirka Nešpora 24 do sakristie chrámu z dôvodu presťahovania sa do novej farskej budovy. Ak nás budete potrebovať, zastihnete nás na našich mobilných telefónnych číslach a takto si vieme dohodnúť stretnutie. Okrem toho nás môžete zastihnúť v chráme pred alebo po slávení sv. liturgií. Ďakujeme za pochopenie a akceptovanie tohto dočasného...

Čítajte viac