Články

Info ohľadom návštevy pápeža

( , aug 7, 2021 , Úvodník )

 Bratia a sestry, prosíme vás, príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme 1000 dobrovoľníkov do Prešova. Potrebujeme vás na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Služba dobrovoľníka je na stretnutiach so Svätým Otcom preveľmi dôležitá. Bez dobrovoľníkov nie je možné zabezpečiť takéto stretnutie. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na oficiálnej webovej stránke návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku...

Čítajte viac

Modlitba za Sv. Otca na Slovensku

( , júl 31, 2021 , Úvodník )

„Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste za Ježišom. Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra posilnil vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán, je pre každého cestou, pravdou a životom, teraz i vždycky i na veky vekov....

Čítajte viac

Povraz plný uzlov

( , jún 12, 2021 , Úvodník )

Už ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že človek dokáže milovať? Ako to vlastne vie? Odpoveď je jednoduchá – Boh urobil človeka schopného milovať. Dal mu srdce, ktoré je schopné lásku prijímať i dávať. Uvedomiť si toto ale nestačí. Urobil ho schopným milovať tak ako miluje On sám – božsky. Vedeli ste o tom vôbec? Boh sa neuspokojil s tým, že ľudské stvorenie zahrnul láskavosťou a urobil ho milým. Dal mu schopnosť vzbudzovať city, ktoré nie sú iba ľudské. Boh si svoju schopnosť milovať...

Čítajte viac

Každodenná svätosť

( , máj 29, 2021 , Úvodník )

Istý malý svätec si žil dlhé roky šťastne a bohabojne. Až raz vo chvíli, keď sa chystal umývať riad, prišiel k nemu anjel smrti a nesmelo začal rozprávať: “Boh ma poslal k tebe s príkazom, že už je čas, aby si šiel so mnou.” Svätec ukázal na kopu špinavého riadu a s pokorou odvetil: “Nebolo by možné ešte s tým počkať?” Tá istá príhoda sa udiala o rok neskôr, keď náš malý svätec plel veľmi zarastenú kláštornú záhradu. Znova poukázal na robotu, ktorá ho čakala. Presne o rok...

Čítajte viac

Obnovenie slávení verejných bohoslužieb (19.4.2021)

( , apr 18, 2021 , Úvodník )

Drahí veriaci našej farnosti, s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našom chráme. Kapacitne sme obmedzení podľa pravidla 1 osoba/15 m². To znamená, že v chráme môže v jednom okamihu konania bohoslužby byť súčasne 25 osôb. Do kapacity sa nerátujú osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby, t.j. kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sv. liturgie budeme sláviť vo zvyčajných časoch, a to: PONDELOK: 6.30 a 18.00...

Čítajte viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva

( , apr 10, 2021 , Úvodník )

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal: “Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam v Teba! Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, neostane zatratená. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo...

Čítajte viac

Pascha 2021

( , mar 27, 2021 , Úvodník )

Drahí priatelia, všetci sme dnes dostali veľký dar – Kristovo vzkriesenie. Všetkým vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, aby táto Kristova nová a svätá Pascha prenikla každý okamih Vášho života. Aby ste dobrotu a milosť osláveného Krista zakúšali vo všetkých vzťahoch, v ktorých sa nachádzate a aby Vaša vernosť bola väčšia ako všetok hriech a sklamanie z vlastných chýb. Kristus smrťou premohol smrť. Už sa nemusíme báť! Smrť nám už viac vládnuť nebude, lebo Ježiš zanechal prázdny hrob,...

Čítajte viac