Články

Ježiš je odpoveďou Boha na našu smrť

( , nov 5, 2022 , Úvodník )

Boh je životom, dáva život, ale berie na sebe drámu smrti. Pápež František poukazuje na príbehu vzkriesenia Lazára ako sa dáva Ježiš vidieť – ako Pán života a Ten, ktorý je schopný dať život i mŕtvym. Ježiš mohol kľudne zamedziť smrti Lazára, ale chcel na seba vziať našu bolesť nad smrťou našich drahých a predovšetkým chcel ukázať Božiu vládu nad smrťou. V tejto pasáži evanjelia vidíme, že viera človeka a všemohúcnosť Boha, Božej lásky, sa hľadajú a nakoniec sa stretávajú....

Čítajte viac

Mať odvahu žiť Božie plány

( , okt 25, 2022 , Úvodník )

Pri pohľade na život v tomto svete nám môže prísť niekedy ťažko. Vidieť ako trpia nevinní, ako sa trápia zúbožení a vyhnaní zo svojich vlastí kvôli záujmom niekoho vyššie postaveného, kastovnícky systém, ktorý mnohých ľudí odsudzuje na uspokojenie sa s tým, že keď sme sa v takejto vrstve narodili, máme byť spokojní… Príkladov by mohlo byť veľmi veľa. Ba nemusíme chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť okolo nás… Aj boháč z dnešného evanjelia nemusel chodiť ďaleko, aby sa presvedčil, že...

Čítajte viac

Všetko je pripravené

( , sep 10, 2022 , Úvodník )

Ako sa pozerá naša spoločnosť na cirkev? Možno aj ako na niektorú z politických strán. Možno ako na organizáciu, ktorá sa snaží presadiť svoj program. S ním chce byť akousi hybnou silou v spoločnosti, mať v nej vplyv a vážnosť. Na tento účel potrebuje dobrovoľníkov a nových záujemcov. Predstavuje aj v celku jednoduchý program: boj proti potratom, proti eutanázii, proti antikoncepcii, proti rozvodom, boj vedený s morálkou Desatora, ktorá sa môže zdať, že je predovšetkým sexuálnou morálkou. Nový zákon sa...

Čítajte viac

Misie 2022

( , aug 20, 2022 , Úvodník )

PROGRAM SV. MISIÍ (na stiahnutie v pdf)

Čítajte viac