Články

Pomoc našim!

( , dec 9, 2019 , Úvodník )

POMOC NAŠIM! Drahí bratia a sestry, ako iste viete, piatková tragická udalosť výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove zasiahla aj našu farnosť, keďže táto ulica sa nachádza na území našej farnosti. V samotnej postihnutej bytovke prišli o byty aj naši veriaci. Ďalší, ktorí bývajú v okolitých vežiakoch, sa stále nemôžu dostať do svojich bytov z dôvodu poškodenia či stále pretrvávajúceho nebezpečenstva. Mnohí prišli o všetky svoje osobné veci i celý majetok. Ďakujúc Bohu za ich...

Čítajte viac

Božie slovo ako mocná zbraň

( , okt 16, 2019 , Úvodník )

Hovorí sa, že najmocnejšou zbraňou v tomto svete, je slovo. Kto sa ju naučí používať, má v rukách obrovskú moc. Dokáže ňou očariť, ale i podriaďovať si druhých. Pri ohlasovaní slova sa všetci vystavujeme veľkému riziku vnútorného vyčerpania. Zažívame jeho moc v našom samom vnútri. Vyžaduje si to obrovskú dávku pokory, lebo Božie slovo ma bude neustále súdiť. V Biblii nájdeme jeden obraz, ktorý je cennejší ako všetky traktáty venované kazateľskej činnosti. Boh predstavuje prorokovi Ezechielovi...

Čítajte viac

Znamenie kríža

( , sep 14, 2019 , Úvodník )

Raz som zažil to ako jedna mamička vysvetľovala svojmu dieťaťu, prečo sa prežehnávame zhora dole a z jedného ramena na druhé. Vysvetlenie bolo veľmi jednoduché. Je to tak preto, lebo Boh je hore i dole, naľavo i napravo. Nemôžeme povedať, žeby táto mamička nemala pravdu, ale bolo to veľmi jednoduché vysvetlenie. Prečo sa teda my ako kresťania vlastne prežehnávame a čo to znamená prežehnať sa? Skutočným dôvodom je Kristov kríž. Spolu so zmŕtvychvstaním ide o...

Čítajte viac

Stretnutie s Ježišom

( , sep 1, 2019 , Úvodník )

Páter E. Vella hovorí, že s Ježišom sa môžeme stretnúť rôznym spôsobom. No z týchto spôsobov hovorí najmä o štyroch. Prvé stretnutie – Ježiš ako hasič či uzdravovateľ. Zvyčajne sa s Ježišom stretneme najprv ako s uzdravovateľom. Zástupy, ktoré išli za ním, boli žobráci, ktorí ho prosili, aby ich uzdravil, daroval im pokoj a oslobodil ich. Mnohí naňho hľadeli ako na mága alebo ako lekára z pohotovosti. Iní za ním utekali preto, lebo niečo potrebovali a chceli, aby im to dal. To je ten...

Čítajte viac

Zmena

( , aug 25, 2019 , Úvodník )

Drahí veriaci, oznamujeme vám, že od 1. augusta je kancelária farského úradu presunutá z bytu na Mirka Nešpora 24 do sakristie chrámu z dôvodu presťahovania sa do novej farskej budovy. Ak nás budete potrebovať, zastihnete nás na našich mobilných telefónnych číslach a takto si vieme dohodnúť stretnutie. Okrem toho nás môžete zastihnúť v chráme pred alebo po slávení sv. liturgií. Ďakujeme za pochopenie a akceptovanie tohto dočasného...

Čítajte viac

Prvý človek, ktorý videl vzkrieseného Pána

( , máj 4, 2019 , Úvodník )

Posledné sviatky Paschy boli pre učeníkov ako zlý sen. Na počiatku ďalšieho týždňa potom išla Mária Magdaléna s plačom k Ježišovmu hrobu. Určite sa jej hlavou hmýrilo niekoľko otázok, ktoré akosi poznáme aj my: Ako prežije ten hlboký smútok, ktorý ťaží jej dušu? Prečo vyšli jej nádeje a modlitby navnivoč? A kde je Boh, keď Ježiš leží mŕtvy v hrobe? Mária Magdaléna sa v hlbokom smútku prišla poslednýkrát rozlúčiť. Ale potom cez vlastné...

Čítajte viac