Články

Mýtnik a farizej

( , feb 9, 2019 , Úvodník )

V období prípravy kresťanov na Veľký pôst nám naša Cirkev po nedeli o Zachejovi predkladá nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Podľa cirkevných otcov je pokánie návratom k tajomstvu nášho osobného svätého krstu. Preto je dôležité ponoriť sa do tajomstva pokánia ako do mora, aby sme boli schopní vidieť krásu, veľkosť, nekonečnosť a vznešenosť lásky Boha k človeku a celému svetu. Biblická postava Zacheja nám dopomohla odkryť prvý a základný aspekt kresťanského...

Čítajte viac

Jeden z nás

( , jan 26, 2019 , Úvodník )

Bolo to v roku 1950 v Taliansku. Starý kardinál z Neapola nevedel, čo si má pomyslieť. Prežil toho už toľko, ale niečo také! V kancelárii pred ním sedí mladý kňaz. Žiada ho o dovolenie stať sa tulákom! Chce žiť na ulici spolu s neapolskými uličníkmi. Starý muž si nevie niečo také predstaviť a nedokáže mladého kňaza pochopiť. Pozná situáciu v Neapole: dvesto tisíc nezamestnaných. A množstvo chlapcov, ktorí sa flákajú po uliciach, pretože ich rodičia nemajú prácu a nemôžu ich uživiť. Žijú z...

Čítajte viac

Pokánie

( , jan 12, 2019 , Úvodník )

Čo je pokánie? Otázka, ktorú si položil nejeden z nás. Význam tohto slova pre nás je na prvý pohľad zjavný z Ježišovych výziev. Čo však znamená pre človeka dneška? Hebrejské slovo používané pre pokánie znamenalo v bežnej hovorovej reči „zmenu cesty, návrat po nej v protismere“, ale aj „vzdychanie či pociťovanie ľútosti“. V náboženskom jazyku to potom znamenalo odvrátenie sa od toho, čo je zlé., prinavrátenie alebo navrátenie sa k Bohu, nové orientovanie sa vo všetkom konaní. Veľkí bojovníci...

Čítajte viac

Vianoce prinášajú nový pohľad na hodnotu človeka

( , dec 21, 2018 , Úvodník )

Keď prišiel Ježiš s programom lásky, pre vtedajšiu kultúru bolo veľmi ťažké prijať ho. Hodnota človeka spočívala pre Rimanov vo veľkosti úspechu, ktorého je človek schopný v živote dosiahnuť. Mnohí prejavili záujem o vojenskú kariéru, pretože si mysleli, že to je hlavný spôsob ako v živote získať úspech. Muž sa v rímskom myslení hodnotil podľa moci, ktorou disponoval alebo podľa množstva otrokov, ktorých vlastnil. mentalita Grékov bola úplne iná. Atény a Rím stáli vždy v protiklade. Rím bol...

Čítajte viac

Ako naložím s časom, ktorý mám?

( , dec 2, 2018 , Úvodník )

15. novembra sme vstúpili do pôstneho obdobia pred sviatkom Narodenia Pána, ktorý poznáme pod názvom Filipovka. Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava nás veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Pôstne predpisy pre Filipovku boli...

Čítajte viac

Vrece plné zlata … alebo?

( , okt 20, 2018 , Úvodník )

V jednej indickej legende sa stretol sedliak s plným vrecom pšenice na pleci s Pánom Bohom. „Venuj mi svoju pšenicu!“ požiadal ho Boh. Nato sedliak pohľadal to najmenšie zrniečko pšeniče a podal ho Bohu. Ten premenil pšeničné zrno na zlato a vrátil mu ho naspäť. Tu sa sedliak namrzel, že mu nedal celé vrece. Príbeh, ktorý má vysokú výpovednú hodnotu aj pre dnešok. Zvlášť, keď nám evanjelium od Lukáša ponúka k zamysleniu príbeh, ktorý sa veľmi podobá na to, o čom rozprávala táto legenda. Mnohí z nás...

Čítajte viac

Moc modlitby detí

( , okt 7, 2018 , Úvodník )

V ďalekej Palestíne žilo dievča menom Nousseira Habib. Písal sa rok 1886 a Nousseira mala práve vtedy 12 rokov. Jedného dňa pomáhala pri čistení kamennej dlažby v prístavbe domu rehoľných sestier. Vtedy tam ešte nemali tečúcu vodu, ako máme my, preto musela chodiť k studni a vodu naberať vedrom visiacim na lane. Zo začiatku išlo všetko dobre, ale po chvíľke už dievčatko nemalo dosť síl a vedro plné vody ju stiahlo do studne hlbokej osem metrov. Sestra Katarína, ktorá to videla, hlasno volala o pomoc. Tá však...

Čítajte viac

Začiatok indiktu

( , sep 4, 2018 , Úvodník )

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1 – 5) Ako jedna Kristova Cirkev prežívame začiatok cirkevného kalendárneho roka. Každý dobrý hospodár si na konci kalendárneho roka alebo na konci hospodárenia prehodnotí doterajšie obdobie, v ktorom...

Čítajte viac

Prečo sme ho nemohli vyhnať my?

( , júl 30, 2018 , Úvodník )

Nepriateľ zvolal svetové zhromaždenie padlých anjelov a k svojim zlým pomocníkom sa takto prihovoril: „Nemôžeme zabrániť kresťanom, aby chodili do chrámu a nemôžeme im vziať Bibliu. Musíme im ale zabrániť, aby si vytvárali dôverný a trvalý vzťah s Ježišom Kristom. Keď s Ním nadviažu spojenie, naša moc nad nimi je zlomená. Preto ich nechajme chodiť do chrámov a modlitební, neberme im ich konzervatívne postoje a životné štýly, ale zamerajme sa na ich čas, aby nemohli prežívať blízkosť svojho...

Čítajte viac