Dnes je zbierka na podporný fond I.

V pondelok 17. februára sa pomodlíme po večernej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Chrámový zbor Hlahol si v utorok 18. februára pripomenie 10. výročie svojej existencie. Svojím spevom a modlitbou bude sprevádzať sv. liturgiu o 18:00 hod., na ktorú vás srdečne pozývame.

Vo štvrtok 20. februára bude tichá adorácia v čase 19:00 – 21:00 hod. ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 21. februára po večernej sv. liturgii.

Prvá zádušná sobota bude 22. februára. Hramoty budeme čítať pri rannej sv. liturgii. Kto si ešte chce obnoviť alebo doplniť hramoty, nech tak urobí do budúcej soboty.

V sobotu 22. februára vás pozývame na farskú evanjelizáciu na ZŠ Prostějovská do školskej jedálne o 16:00 hod.

V stredu 19. februára vás pozývame na modlitbu s komunitou Cenacolo v našom chráme na Sekčove. Začne adoráciou o 17:00, bude pokračovať sv. liturgiou o 18:00 s následným stretnutím a rozhovorom. Chrám Povýšenia sv. Kríža sa tak stáva miestom pravidelnej adorácie komunity každý druhý mesiac.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove pozýva na stretnutie pre rozvedených, ale aj rodinných príslušníkov, ktorí sa ocitli v manželskej kríze, dňa 18. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove na tému Kanonické právo – odluka manželov, podmienky prijatia sviatosti, anulácia manželstva.

Dnes večer bude každodenná večiereň o 18:15 hod. a adorácia Eucharistie o 19:00 hod.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátora.