– Budúcu nedeľu 16. októbra máme farskú zbierku na stavbu fary po oboch sv. liturgiách.

– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– O 18:00 hod. začínajú modlitby chvál s hosťom o. M. Kolesárom. Srdečne pozývame.

– V pondelok večer je telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. Tu v chráme budú večer modlitby matiek. V utorok večer budú modlitby mužov v sakristii a biblická škola v chráme. V stredu je nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním od 19:00 do 21:00 hod. V piatok stretko na fare o 16:15 hod. O 16:45 hod. nácvik zboríku a o 17:30 hod. detská sv. liturgia.

– Pri príležitosti zavŕšenia fatimských posolstiev sa vo štvrtok 13. októbra o 16:30 hod. uskutoční na Prešovskej kalvárii celomestské večeradlo modlitby, na ktoré sme všetci srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

– V sobotu 15. októbra sa uskutoční prvé živé gréckokatolícke večeradlo prostredníctvom rádia Lumen so začiatkom o 19:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

– Budúcu nedeľu 16. októbra máme dve zbierky na stavbu fary mimo našej farnosti. Prvou je zbierka vo farnosti Malý Lipník (ide sa po dedine). Druhou je zbierka v susednej rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja (po jednotlivých sv. omšiach vo dvojiciach). Tí, ktorí by ste chceli pomôcť so zbierkami, prosíme vás, aby ste sa zapísali vzadu na papier.

– Gréckokatolícka charita Prešov nás pozýva na benefičný koncert pri príležitosti jej 25 ročnej existencie do PKO Čierny orol v nedeľu 16. októbra o 17:00 hod.

– Púť do poľského mesta Jaroslavi sa uskutoční v pondelok 17. októbra. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto púte, nech sa nahlási v sakristii chrámu.

– Pozývame vás na duchovnú obnovu s misionárom Božieho milosrdenstva P. Jamesom Manjackalom do Košíc (Steel arény), ktorá sa uskutoční 28. – 29. októbra (piatok – sobota). Záujemcovia nech sa hlásia čím skôr v sakristii chrámu. Poplatok je symbolický – 1,-€ na oba dni. Viac informácií nájdete vzadu na plagátoch.

– Hramoty si môžete zapísať alebo obnoviť v sakristii do konca októbra.

– Prišlo nové čísla časopisov Slovo a Misionár. Predplatitelia ich nájdu v sakristii, zakúpiť sa dajú aj vzadu na stolíku. Tam nájdete aj nový Informátor. Ospravedlňujeme sa za obrátené vytlačenie vnútorných strán.