• Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod. Po nej budú nasledovať modlitby chvál so začiatkom o 18:00 hod.
  • Budúcu nedeľu 15. mája bude po oboch sv. liturgiách zbierka na stavbu fary.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00 hod.), v utorok biblická škola, v stredu nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a v piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie prvoprijimajúcich detí.
  • V stredu 11. mája máme sviatok nášho bl. biskupa V. Hopku. Sv. liturgie budú ako zvyčajne. Po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k blaženému Vasiľovi.
  • Piata a posledná zádušná sobota bude v sobotu 14. mája. Hramoty budeme čítať po rannej sv. liturgii.
  • Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti na samotný sviatok Zostúpenia Sv. Ducha v nedeľu 15. mája pri sv. liturgii o 10:00 hod. Prvá sv. spoveď bude v sobotu 14. mája o 9:00 hod.
  • V sakristii chrámu sa môžete nahlasovať na 7. metropolitnú púť do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája. Autobus pôjde z parkoviska pri Jednote ráno o 3:30 hod. Nahlasovať sa treba čím skôr v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€. Viac informácií o programe nájdete na plagáte.
  • Federácia skautov Európy sa v Prešove rozrastá o ďalšiu kategóriu – LIENKY. Ide o žltú kategóriu pre dievčatá vo veku 8 – 11 rokov. Stretávať by sa mali v klubovni na Sekčove v suteréne nášho chrámu. Viac informácií nájdete vzadu na dvoch plagátoch. Prihlásiť sa môžete buď v sakristii chrámu alebo priamo u sr. Joachimy, ktorá bude Lienky viesť. Konkrétne informácie ohľadom skautingu sa môžete dozvedieť v sakristii chrámu.
  • Pre záujemcov o štúdium na našej GTF PU oznamujeme, že prihlášku je možné podať do 15. mája 2016.