Aktuálne oznamy k 8. decembru 2019

Budúcu nedeľu 15. decembra bude po oboch sv. liturgiách mimoriadna zbierka na pomoc obetiam výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici. Žiadame všetkých vás, ktorí poznáte ľudí zo zhorenej bytovky, či z okolitých poškodených bytoviek, ktorí chodievajú do nášho chrámu alebo patria do vašej rodiny, aby ste ich nahlásili v sakristii.

Modlitba večierne bude dnes o 17:00 hod. Po večierni vás pozývame na chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie a pomazaním olejom sv. Šarbela. Začíname o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa na ZŠ Prostějovská nebude, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

V pondelok sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

V pondelok 9. decembra bude v katedrálnom chráme o 11:00 hod. pohreb a pohrebné obrady emeritného pomocného biskupa Pražského vladyku Jána Eugena Kočiša.

V piatok 13. decembra sa uskutoční večer detí v chráme po detskej sv. liturgii. Srdečne pozývame všetky prvospovedajúce sa deti i ostatné deti farnosti. V závere bude spoločné občerstvenie. Rodičia, ktorí by chceli na pohostenie niečo priniesť, môžu tak urobiť pred sv. liturgiou.

V sobotu 14. decembra vás pozývame na duchovnú obnovu pred Vianocami. Začíname o 9:00 hod. a obnovu zakončíme sv. liturgiou o 12:30 hod. s následným pohostením.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme vo štvrtok 19. decembra. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do tohto dátumu.

Veľké spovedanie pred Vianocami bude v našom chráme v nedeľu 22. decembra od 14:00 hod. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

Aj tohto roku si muži našej farnosti pre vás pripravili vianočný program plný kolied. Vystúpenie bude v stredu 25. decembra o 15:30 hod. v chráme. Po programe sme všetci srdečne pozvaní na agapé.

Prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc môžete po ktorejkoľvek sv. liturgii v sakristii. Vopred Pán Boh zaplať!

Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo, ktoré nájdete v sakristii a farský Informátor, ktorý si môžete zakúpiť vzadu zo stolíka.