Aktuálne oznamy k 7. októbru 2018

Budúcu nedeľu 14. októbra bude farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a v stredu po večernej sv. liturgii.

Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a ich rodičov bude v piatok 12. októbra večer po detskej sv. liturgii.

V sobotu 13. októbra bude o 17:00 hod. večiereň s katechézou pre mladých spojená so sv. liturgiou so začiatkom o 18:00 hod. Srdečne pozývame všetkých mladých k odvahe vykročiť za Kristom so spoločenstvom mladých. Po liturgii bude spoločné agapé.

Prvé stretnutie s rodinami bude v nedeľu 14. októbra o 16:00 hod. v našom chráme.

V nedeľu 14. októbra vás pozývame na modlitby chvál so svedectvom so začiatkom o 18:00 hod.

Vo štvrtok 18. októbra pozývame na modlitbu sv. ruženca o 17:30 hod. všetky deti v rámci podujatia Milión detí sa modlí ruženec.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 za cenu 15,-€, a to do konca októbra.

Vyšlo nové číslo farského Informátora.

Hramoty si môžete obnovovať v sakristii chrámu do konca októbra.