Budúcu nedeľu 14.januára bude po oboch sv. liturgiách zbierka na katechizáciu a cirkevné školstvo. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 21. januára.

Dnes večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare a zborík o 16:15 hod.

Modlitby chvál budú v nedeľu 14. januára o 18:00 hod. Srdečne vás pozývame.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.