Dnes popoludní začína program o 15:00 hod. Korunkou Božieho milosrdenstva, pokračuje sv. ružencom o 15:30 hod. Akatist k presv. Bohorodičke bude o 16:15 hod., veľká večiereň sviatku o 17:00 hod. a po nej adorácia s chválami.

Sviatok Narodenia presv. Bohorodičky máme v pondelok 8. septembra. Počas celého dňa bude chrám otvorený k osobnej i spoločnej modlitbe. Sv. liturgie budú ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod. s myrovaním. Po več. sv. liturgii bude Moleben k presv. Bohorodičke a rozlúčenie sa s auxiliárom.

V utorok večer 09. septembra bude nácvik zboru, ktorý bude spievať počas liturgie o 18:00 hod.

Tichá adorácia bude vo štvrtok 04. septembra večer ako zvyčajne.

V piatok je stretko na fare o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Budúcu nedeľu 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Zároveň je odpustová slávnosť na Bukovej hôrke. Viac informácií vzadu na plagáte.

Všetky milodary z piatkových detských liturgií poputujú pre mladých a deti našej farnosti.

Pozývam všetkých k hojnej účasti na duchovnej obnove, ktorá prebieha v našej farnosti. Potrvá do pondelka 8. septembra večer. Zakončená bude sviatočnou sv. liturgiou o 18:00 hod.

Prosíme rodičov, aby čím skôr nahlásili svoje deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto šk. roku, v sakristii chrámu, a to do konca septembra. Príprava začne od októbra.

Opäť pripomíname, že oddiel Prešov v rámci FSE prijíma nových členov za skautov (12-16) a roverov (17 a viac) spomedzi chlapcov a spomedzi dievčat vodkyne (12 – 16) a lienky (8-11). Nahlásiť sa môžete v sakristii.

Prvé organizačné stretnutie pre záujemcov o biblickú školu bude v stredu 10. septembra po več. sv. liturgii. Pozvanie je pre všetkých, ktorí chcú spoznávať Božie slovo a modliť sa s ním.

Náboženstvo na školách:

  • ZŠ Prostějovská: pondelok 13:45 – 14:25
  • ZŠ Šmeralova a Bajkalská: streda 13:00 – 13:45, 13:45 – 14:25
  • ZŠ M. Nešpora: pondelok 12:45 – 13:30 a utorok 13:45 – 14:25
  • ZŠ Mukačevská 13:30 – 14:10