Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude po sv. liturgii o 10:00 hod.

O 17:00 hod. sa pomodlime večiereň.

Moleben k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok a stredu večer a utorok a štvrtok ráno po sv. liturgiách.

V pondelok 8. decembra máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod., s myrovaním.

Biblická škola bude v stredu 10. decembra večer po molebene. V tento deň sa zároveň uskutoční deň otvorených dverí na Gymnáziu bl. biskupa P. P. Gojdiča na Sekčove. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Vo štvrtok 11. decembra večer bude tichá adorácia od 19:00 do 21:00 hod. zakončenú Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Stretko na fare bude v piatok 12. decembra o 16:15 hod. Po stretku je hneď nácvik zboríku. Po detskej sv. liturgii bude stretnutie prvoprijímajúcich detí i rodičov.

Spovedať chorých pred sviatkami Narodenia Pána budeme v piatok 12. decembra. Nahlasovať ich môžete v sakristii chrámu do 12. decembra rána.

Budúcu nedeľu 14. decembra vás pozývame na modlitbu chvál po večierni o 17:45 hod.

V nedeľu 21. decembra bude po oboch sv. liturgiách vianočná burza. V nej môžete podporiť skautov, ako aj našich mladých z farnosti. Popoludní bude predvianočná sv. spoveď od 14:00 hod.

Už teraz vám dávame do pozornosti vianočný koncert, ktorý sa uskutoční tu v chráme v nedeľu 28. decembra o 15:00 hod. Veríme, že všetci spoločne prežijeme krásny čas narodenia Ježiša Krista. Program nájdete vzadu na plagáte.

V sakristii si môžete zakúpiť nástenný kalendár Blahovistnik. Stojí 1,-€.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.