Aktuálne oznamy k 5. aprílu 2020

Nedeľa 5. apríla je kvetná. Pri dnešnej sv. liturgii o 10.00 hod. slávenej neverejne za zatvorenými dverami chrámu budeme požehnávať bahniatka. Prosíme vás všetkých, ktorí budete mať tohtoročné bahniatka, aby ste si ich počas tohto slávenia pripravili spolu so svätenou vodou na stolík a spolu s nami požehnali. Na tomto linku nájdete modlitbu požehnania, ktorú sa môžete pomodliť.

V pondelok 6. apríla vstupujeme do Strastného týždňa.

V pondelok, utorok a stredu budeme sláviť božské služby vopred posvätených darov o 15.00 hod.

Vo Veľký štvrtok, 9. apríla, budeme sláviť liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou o 15.00 hod. Po jej skončení budú Sväté strasti Ježiša Krista. Texty na spoločnú modlitbu v rodinách nájdete tu: večiereň a strasti.

Veľký piatok, 10. apríla, je prikázaný sviatok. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Znamená to zdržať sa jedál obsahujúcich spomínané potraviny a raz sa dosýta najesť a dvakrát občerstviť. Obrady v tento deň budú takto: ráno o 7.00 hod. budú kráľovské hodinky a o 15.00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščanice do hrobu. Opäť pozývame rodiny farnosti k spoločnej modlitbe v týchto časoch, obzvlášť k modlitbe večierne. Doma si môžete pripraviť stolík ako Boží hrob, na ktorom bude ikona ukrižovaného Krista alebo položený kríž Ježiša Krista a takto si ho môžete doma uctiť až do nedele rána a stretávať sa pri ňom na spoločných modlitbách. Opäť ponúkame texty: kráľovské hodinky a Veľká večiereň s uložením plaščanice. Prikladáme aj rodinnú domácu liturgiu na tento deň v dvoch jazykových verziách – SLOVENSKYCIRKEVNOSLOVANSKY.

Na Veľkú sobotu 11. apríla sa budeme modliť o 7.00 hod. Jeruzalemskú utiereň pri Božom hrobe a popoludní o 15.00 hod. budeme sláviť liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou. Aj v tento deň vás pozývame k spoločnej modlitbe pri Božom hrobe, ktorý budete mať doma, aj pomocou týchto modlitieb: uctenie plaščanice bez kňaza. Texty prinášame tu: Jeruzalemská utiereň a večiereň.

Na nedeľu Paschy, 12.apríla, budeme sláviť utiereň vzkriesenia o 6.00 hod., po ktorej bude požehnanie pokrmov. Svoje pokrmy si môžete pripraviť doma na stôl a spolu s nami ich môžete mať požehnané. Prikladáme aj modlitbu požehnania, ktorú môžete vykonať doma vo svojich rodinách duchovne spojení s nami. Texty nájdete tu: utiereň vzkrieseniamodlitba požehnania pokrmov bez kňaza. O 10.00 hod. bude sv. liturgia s čítaním evanjelií v jazykoch. Popoludní bude o 15.00 hod. Veľká večiereň paschy. Opäť ponúkame možnosť modliť sa rodinnú domácu liturgiu na Paschu: SLOVENSKYCIRKEVNOSLOVANSKY.

Vo Svetlý pondelok, prikázaný sviatok, 13. apríla, bude sv. liturgia o 10.00 hod.

Počas celého Svetlého týždňa je voľnica.

Chrám bude otvorený po mreže každý deň v čase 7.00 – 19.00 hod.

Celý budúci týždeň, strastný alebo veľký týždeň, môžeme prežívať duchovne spojení ako farnosť na tento úmysel – prežiť Kristovo utrpenie z lásky ku každému jednému z nás, zakúsiť jeho víťazstvo nad smrťou a prosiť o zázrak víťazstva Ježiša Krista nad koronavírusom. Jeho vzkriesenie môže priniesť aj toto víťazstvo. Preto vás pozývame k spoločným modlitbám a bdeniu pri Božom hrobe. Meditujme o našej spáse, ktorá prichádza zadarmo, zvlášť teraz, keď sme zatvorení vo svojich domovoch. Máme čas byť s Pánom. Buďme s ním. Buďme spolu pri jeho krížovej ceste, buďme pri ňom pri jeho hrobe. Iba tak môžeme zažiť následnú RADOSŤ z jeho VZKRIESENIA, aby sa celým naším sídliskom, celou našou farnosťou, našimi panelákmi, mohlo niesť radostné CHRISTOS VOSKRESE!

Povzbudzujeme vás k sledovaniu či počúvaniu prenosov sv. liturgií cez www.logos.tv, televíziu LUX či rádio Lumen alebo cez prenosy z jednotlivých farností prostredníctvom internetu (facebook, youtube).

Duchovne sa s nami môžete spojiť každý deň pri slávení sv. liturgie a prijať duchovné prijímanie. Pripájame modlitbu duchovného prijímania (PDF).

Informácie ohľadom krstov, pohrebov alebo ostatných náležitostí nám dávajte vedieť prostredníctvom telefónu (mobilných čísel) alebo emailom.

V prípade nebezpečenstva smrti sme k dispozícii aj naďalej. Stačí nás kontaktovať na našich telefónnych číslach.

Úmysly na sv. liturgie prijímame aj v tomto čase. Každý, kto by chcel dať odslúžiť sv. liturgiu na nejaký úmysel, môže tak urobiť telefonicky u o. Petra, správcu farnosti.

Táto situácia je ťažká pre našu farnosť aj po finančnej stránke. Keďže slávime bohoslužby bez vás, veriacich, chceme vás požiadať, ak by ste pri prípadnej návšteve chrámu mohli prispieť finančne do pokladničky, ktorá je na stene pri mrežiach alebo poprípade dať svoj milodar do obálky a vhodiť ju do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na priečelí novej farskej budovy pri súkromnom vchode (oproti vežiaku Prostějovská 37). Môžete uviesť aj účel príspevku, poprípade meno, ak to uznáte za vhodné. Prispieť môžete aj z domu formou finančného daru na farský účet (SK69 7500 0000 0040 0021 6918). Kvôli nedorozumeniam prízvukujeme, že o podporu nežiadajú kňazi ako osoby. Ide čisto o podporu chrámu či stavby, o ktorej viete, že je ešte stále na našich pleciach. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar.