• Vstupujeme do tretieho týždňa  filipovky – predvianočného pôstu.
  • V utorok 6. decembra je Sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu. Sv. liturgie budú o 6.30 csl. a  o 18.00 – detská sv. liturgia (na ktorej privítame aj sv. Mikuláša). Pri večernej sv. liturgii bude myrovanie. (V piatok už detská sv. liturgia nebude, ale riadna o 17.30 hod.)
  • Vo štvrtok 8. decembra je prikázaný Sviatok Počatia Presv. Bohorodičky. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.
  • Sobota 10. decembra je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť Večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • V tú istú sobotu popoludní o 15.00 hod. bude na fare pracovná dielňa – stretnutie detí, ktoré chcú pomôcť pripraviť drobné vianočné ozdoby a iné predmety, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze (18.12.). S menšími deťmi môžu prísť aj rodičia.
  • 11. decembra 16.00 hod. sa uskutoční v kine Scala (oproti pošte) v meste vystúpenie hudobnej skupiny bratov kapucínov. Program je vyvesený na nástenke. Lístky si môžete zakúpiť v sakristii alebo priamo na mieste. Cena jedného lístka je 5 eur, pre študentov a dôchodcov je 3 eurá, deti a mládež do 14 rokov majú vstup zdarma.
  • V pondelok 12. decembra dopoludnia budeme spovedať chorých našej farnosti. Ak by ste ešte chceli dohlásiť niekoho, kde nechodíme spovedať pravidelne každý mesiac, môžete tak urobiť v priebehu týždňa.
  • Tak ako v minulých rokoch aj teraz máme možnosť prežiť výnimočným spôsobom záver kalendárneho roka a začiatok nového. Kto by mal záujem s celou rodinou prežiť čas Silvestra a Nový rok v spoločnosti ďalších rodín z našej farnosti v našom pastoračnom centre pre rodiny na Sigorde, nech sa príde nahlásiť do sakristie. (po minulé roky tam bolo spolu skoro desať rodín a bol to veľmi dobrý spoločne strávený čas).
  • V sakristii je posledné dvojčíslo Slova (24-25), predplatitelia si ho môžu prísť vyzdvihnúť. Každý z predplatiteľov v ňom už má vložený aj nástenný kalendár na budúci rok. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je nový Farský informátor.
  • Deti, ktoré sú zapojené do prípravy vianočného programu nech zostanú teraz po sv. liturgii na krátky nácvik. A všetky deti od 6 rokov znova pozývame popoludní na faru, na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.