Dnes je zbierka na stavbu farskej budovy.

Popoludní o 17:00 hod. je večiereň.

V pondelok budú modlitby matiek. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia zakončená požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

V pondelok 5. októbra vás opäť pozývame do telocvične na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod.

Počas mesiaca október sa budeme pravidelne modliť Moleben k presv. Bohorodičke, a to v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách.

V sobotu 10. októbra bude o 17:00 hod. večeradlo obetované za kňazov.

Budúcu nedeľu 11. októbra vás pozývame na modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod.

V sakristii si môžete nahlásiť odber časopisu Slovo a Misionár na rok 2016. Predplatné Slova na celý rok stojí 13,- € (objednať do konca novembra), odber poštou domov 16,- €, elektronická verzia stojí 8,- € (aj pre zahraničie). Taktiež si môžete obnoviť alebo doplniť hramoty najneskôr do konca októbra.

Na nové modré plachty, ktoré máme teraz oblečené, prispeli bohuznáme ženy z farnosti sumou 290,- €. Úprimne Pán Boh zaplať!

V nedeľu 11. októbra ideme na zbierku na stavbu fary do farnosti Ľubovec a filiálky Janov. Dobrovoľníci sa môžu zapísať vzadu na papier.