– Budúcu nedeľu 7. augusta bude zbierka na katechizáciu a katolícke školy.

– Dnes popoludní bude večiereň o 17:00 hod.

– V pondelok večer budú modlitby matiek v sakristii a nácvik zboru v chráme, v utorok večer modlitby mužov, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod.

– Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto: ráno od 6:00 do 6:30 hod.; večer v pondelok – štvrtok od 17:00 do 18:00 hod.; v piatok od 15:30 do 17:30 hod. Na samotný prvý piatok 5. augusta bude celodenná adorácia podľa rozpisu a Korunka Božieho milosrdenstva o 15:00 hod. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu práce s mladými.

– V sobotu 6. augusta máme sviatok Premenenia Pána. Sv. liturgie budú o 6:30 a 18:00 hod. s myrovaním. O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo.

– Zbierky v mesiaci august: 7. august – katechizácia a katolícke školy; 14. august – farská zbierka na stavbu fary.

– V nedeľu 7. augusta, vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Litmanovej. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 2,-€. Autobus z našej farnosti odchádza v nedeľu ráno o 5:20 hod. z parkoviska pri COOP Jednote.

– Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Slovo (môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii alebo zakúpiť vzadu zo stolíka), nové číslo Informátora (na celý mesiac august) a nový Misionár.