Dnes poobede vás pozývame na Veľkú večiereň o 15:00 hod., po ktorej bude krátka eucharistická poklona, ktorou sa poďakujeme za končiaci rok 2017 a zároveň poprosíme o požehnanie pre celý nový rok 2018. Po adorácii bude krátke videozhrnutie roka 2017 v našej farnosti a agapé, na ktoré vás všetkých pozývame.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme podľa potreby na požiadanie pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 5. januára nebude celodenná adorácia ani Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov, keďže je predvečer sviatku Zjavenia Pána.

Celý rok 2018 je rokom výročí celej metropolitnej cirkvi. Z tohto dôvodu môžeme získať plnomocné odpustky raz denne v desiatich určených chrámoch (ich zoznam nájdete vzadu na nástenke spolu s podmienkami ich získania). Z tohto dôvodu budeme pri každej sv. liturgii počuť prosbu z príležitosti tohto jubilea a modliť sa na tento úmysel. O rôznych aktivitách počas tohto roka vás budeme včas informovať.

V pondelok 1. januára máme prikázaný sviatok Obrezania Pána. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. Po oboch sv. liturgiách, ktoré budú sv. Bazila Veľkého, je myrovanie. Po druhej sv. liturgii budú cirkevné zásnuby nášho poddiakona Janka a jeho snúbenice Anežky. Ide o liturgický obrad (nie dlhý), ktorý ešte nie je manželstvom, ale môže sa sláviť oddelene od sobáša. Tí, ktorí sa zúčastnite na sv. liturgii o 10:00 hod. ste srdečne snúbencami pozvaní zúčastniť sa aj ich zásnub a modliť sa za nich.

V utorok 2. januára vás pozývame na pingpongový turnaj našej farnosti, ktorý sa uskutoční o 10:00 hod. v „Nebíčku“ na fare v meste (oproti katedrále). Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do turnaja, nech sa zapíšu vzadu na papier.

Vo štvrtok 4. januára bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená o 21:00 hod. Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním.

V piatok 5. januára je Predvečer Zjavenia Pána. O 7:30 hod. sa pomodlíme Kráľovské hodinky, poobede o 15:00 hod. bude liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody. Veľké povečerie s lítiou bude o 21:00 hod. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.

Samotný prikázaný sviatok Zjavenia Pána máme v sobotu 6. januára. O 7:00 hod. sa pomodlíme sviatočnú utiereň. Sv. liturgie budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. Po oboch sv. liturgiách bude myrovanie. Požehnávať príbytky budeme od 13:30 hod.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj nové CD (8,-€) a DVD (8,-€) bohosloveckej skupiny Anastasis. Takisto tam nájdete aj časopis bohoslovcov Prameň za príspevok 1,-€.

Stále si môžete zakúpiť stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.

Kto by sa ešte rozhodol odoberať časopis Slovo počas roka 2018, môže sa nahlásiť v sakristii chrámu do 3. januára vrátane a zaplatiť sumu predplatného.