Aktuálne oznamy k 31. 5. 2015

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti Šmigovec.

Popoludní vás pozývame na večiereň o 17:00 hod.

Vo štvrtok 4. júna máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a 18:00 hod. s myrovaním. Po več. sv. liturgii bude sprievod s Eucharistiou okolo chrámu.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý piatok 5. júna bude celodenná adorácia podľa rozpisu a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok nácvik lit. spevu, v stredu biblická škola, vo štvrtok bude tichá adorácia a v piatok stretko a nácvik zboríku na fare o 16:15 hod. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.

V stredu večer a štvrtok ráno bude moleben k Božskému srdcu.

Pozývame vás na archieparchiálne večeradlo, ktoré sa uskutoční 6. júna v Ľutine. Z Prešova pôjde spoločný autobus. Z našej farnosti pôjde ráno o 7:30 hod. Záujemcovia nech sa hlásia v sakristii a zaplatia zálohu 2,-€. Celý program nájdete vzadu na nástenke.

Pozývame vás na Deň rodiny (Family day), ktorý bude v našom meste v nedeľu 7. júna popoludní na námestí pred ľudovou bankou. V prípade nepriaznivého počasia program bude v PKO Čierny orol. Začiatok je o 13:00 hod.

Do pozornosti dávame Bárkafest a letné stretnutia mladých na Juskovej Voli. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagátoch.

Každý, kto si objednal Denníček sr. Faustíny počas púte do Krakova, môže si ho prísť vyzdvihnúť do sakristie.

V sobotu 13. júna pozývame na Farský deň rodiny so začiatkom o 10:00 hod. v chráme. Pozvanie platí pre všetkých, nielen pre rodiny. Čaká na nás veľa atrakcií, súťaží, kotlíkový guláš, opekačka a mnohé iné. Program bude prebiehať na ihrisku pri ZŠ Prostějovská. Plagát nájdete vzadu na dverách.

Vyšlo nové číslo časopisu Misionár.