Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na stavbu fary.

Budúcu nedeľu 7. mája bude zbierka na kňazský seminár.

Popoludní bude o 17:00 hod. večiereň.

Bohoslovci kňazského seminára nás pozývajú na DOD, ktorý sa uskutoční dnes popoludní. Okrem prehliadky seminára na vás čakajú rôzne atrakcie (skákací hrad, jazda na koňoch, trampolína, guláš…). Program nájdete vzadu na nástenke.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme okrem pondelka pred sv. liturgiami ako zvyčajne. Na prvý piatok 5. mája bude celodenná adorácia podľa rozpisu, o 15:00 hod. bude Korunka Božieho milosrdenstva s modlitbou žalmov. Pri oboch sv. liturgiách bude zvonček na podporu mladých.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobným požehnaním o 21:00 hod. V piatok stretko na fare nebude.

Počas mesiaca máj sa budeme modliť pobožnosti k presv. Bohorodičke. V tomto týždni to bude moleben, ktorý bude v stredu a piatok po več. sv. liturgii.

Pozývame deti, mladých a celé rodiny na Turistický deň Prešovskej archieparchie s metropolitom Jánom, a to v pondelok 1. mája na trase Čabiny – Monastier Krásny Brod. Máme zabezpečený autobus. Kto by sa chcel nahlásiť, môže tak urobiť teraz po sv. liturgiách v sakristii.

Na fatimskú sobotu 6. mája pozývame matky na Púť matiek do Ľutiny. V našom chráme vás pozývame na mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.

Srdečne pozývame na 8. metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v sobotu 20. mája. Máme objednaný vlastný autobus. Cena je 14,-€ pri plnej obsadenosti. Záujemcovia sa môžete už odteraz zapisovať vzadu na papier a zaplatiť zálohu 5,-€ v sakristii chrámu. Odchod autobusu bude včas oznámený.

Oázove spoločenstvo v Prešove pozýva slobodných, rozvedených a ovdovelých na deň otvoreného spoločenstva dňa 6. mája na Gymnáziu sv. Moniky od 14:00 hod.