• Dnešnú nedeľu 29. mája organizuje Centrum pre rodinu – Sigord v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska Family Day. Myšlienkou tohto podujatia je zjednotiť sa v modlitbe a zviditeľniť hodnoty zdravej rodiny v našej spoločnosti. Program zameraný pre deti i dospelých bude prebiehať v meste na Hlavnej ul. pred Ľudovou bankou (pešia zóna) od 13.00 hod. do 19.00 hod.

  • Ešte posledné tri dni nám zostávajú na májové pobožnosti, ktoré sa modlíme pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, utorok a v stredu sa budeme modliť Moleben k Presv. Bohorodičke. Od piatku sa budeme modliť ako prípravu na Sviatok Zostúpenia Sv. Ducha  deviatnik – Moleben ku Sv. Duchu.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v pondelok 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu v piatok o 17.30 hod.

  • Vo štvrtok 2. júna je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú: 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

  • Piatok 3. júna je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Sobota 4. júna je prvá sobota v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. bude najprv pobožnosť večeradla a po ňom sv. liturgia za členov ružencového bratstva.

  • Budúcu nedeľu 5. júna, bude v našej farnosti slávnosť 1. svätého prijímania detí. Chceme vás poprosiť, aby ste čím viacerí využili k účasti rannú sv. liturgiu o 8.00 hod., pretože pri liturgii o 10.00 hod. bude väčšina lavíc obsadená pre rodinu a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Pri rannej sv. liturgii o 8.00 hod. bude zároveň zbierka na podporu Katolíckych médií.

  • Týždeň, ktorý je pred nami je prvopiatkový. Spovedať sa bude: Ráno: každý deň po sv. liturgii podľa potreby. Večer: v pondelok, utorok a v stredu od 17.00 hod., vo štvrtok sa nespovedá (sviatok Nanebovstúpenia) a v piatok 15.30 hod. Chorých budeme spovedať v piatok 3. júna od 8.30 hod.

  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sa začnú po večernej sv. liturgii. Stretnutie mužov bude v utorok a stretnutie žien v stredu po večernej sv. liturgii.